Watergas, een explosief blogonderwerp

Het bloggen over watergas (HHO) kent soms een explosieve schaduwzijde. Ik ben afgelopen jaar via social media bijna in de persoonlijke sfeer aangevallen dat ik aandacht durf te schenken aan dit fenomeen.

De wetenschap reageert inderdaad (nog) verdeeld op de initiatieven van stichting Watergas.nu, maar onder de bezielende leiding van geestelijk vader Caspar Pompe worden nog steeds stappen gezet die innovatieve geesten intrigeren en inspireren.

Ik heb zelf de proef op de som genomen en Caspar Pompe gekoppeld aan mijn vriend Hans Blokzijl die een verwoed Volvo-verzamelaar is. Een van zijn recente aanwinsten is een Volvo S80 die werd gebruikt door Koningin Beatrix. Deze limousine is een extreme energieverbruiker, maar bespaart door toediening van watergas inmiddels 42 procent minder benzine, de uitstoot van koolmonoxide is tot nul gereduceerd en het vermogen van deze auto is met 18 procent toegenomen. Voor meer informatie verwijs ik ook graag naar de rapportage die is gemaakt na deze testritten.

Met steun van het crowdfundingprogramma van Share2start probeert de stichting Watergas nu 25.000 euro op te halen voor een studiereis naar het hoofdkantoor van Volvo in Gotheborg voor een nadere en betere afstemming van de watergasinstallaties in de Volvo, maar ook om nader onderzoek te doen naar een testmodel voor een Volvo die kan rijden op elektriciteit en watergas.

Deze clean tech technology krijgt daarnaast ook een vervolg in de thuismarkt. MVOplossingen heeft de ambitie met FreeNRG@home nog dit jaar tot een proof of concept te komen van een mini-aggregaat die burgers straks in stelt eigen stroom op te wekken op basis van watergas.
FreeNRG@home is een van de vele nominaties voor Duurzame Dinsdag die ik mocht beoordelen voor de jaarlijkse marktplaats tussen overheid, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor duurzame oplossingen.

Het lijkt science fiction, maar ik kijk met grote nieuwsgierigheid uit naar al de mogelijkheden. Ik neem de boze reacties van criticasters daarbij graag voor lief, want als je niet meer kan en durft te verwonderen dat is innoveren een utopie geworden.