Elf Apollodromen van elf bijzondere vrouwen

neil-armstrongVandaag op LinkedIn dit blog gepubliceerd:

Verbeeldingskracht van president Kennedy leidde in 1969 tot de eerste stap op de maan. Uiteindelijk heeft deze ‘Apollodroom’ geleid tot mobiel internet, zonne-energie en nieuwe technieken voor het filteren van water. De investeringen van 20 miljard dollar verbleekten bij de impact van deze eerste stap op de maan.

Sigrid Johanisse, directeur van StartupDelta en daarvoor persoonlijk adviseur van voormalig EU commissaris Neelie Kroes hoefde niet lang na te denken over het belang van een Apollodroom. Samen met tien andere ‘topvrouwen’ heeft ook Sigrid haar droom uitgesproken in het kader van de internationale dag van de vrouw op dinsdag 8 maart.

De keuze van de vrouwen is bepaald door de elf leden van het Innovatiekabinet van de KvK, een gezelschap van wetenschappers, ondernemers en opiniemakers die belangeloos hun kennis en netwerk beschikbaar stellen aan innovatieve ondernemers die deelnemen aan de MKB Innovatie Top 100.

De Apollodromen zijn bedoeld als bron van inspiratie. Op 8 maart staat BNR Zakendoen Met (14.30 u) in het teken van de internationale dag van de vrouw en dit initiatief van het Innovatiekabinet. Jacintha Scheerder praat dan als futuroloog over haar Apollodroom op het gebied van onderwijsvernieuwing.
De heldinnen van het Innovatiekabinet zijn tamelijk unaniem waar we ons de komende jaren echt druk over moeten maken: een schone (duurzame) wereld met meer sociale cohesie. In de geest van Ruud Koornstra, premier van de oplossingen, is iedereen, van wetenschapper tot ondernemer of publicist, blijmoedig over de kansen en mogelijkheden.

CEO Meiny Prins van Priva ziet zelfs exportmogelijkheden voor Nederland als groene stad. Haar concern is gevraagd een wereldstad als Beijing te adviseren over de mondiale uitdaging om de verstikking van deze metropool te beteugelen. Haar initiatief (Apollodroom) voor Sustainable Urban Delta bevat 1001 oplossingen.

harberinkOp lokale niveau zoekt boerin Annette Harberink haar heil in de bestrijding van de “kapitalistische landbouw”. Volgens haar de grootste bron van uitstoot van broeikasgassen. Zij realiseert voedselproductie in combinatie met natuurbeheer.

Het Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) zet zich in om de steden schoner te krijgen. Zij wil graag met beleid vanuit de politiek ondersteunen dat er meer nieuwe concepten worden ontwikkeld voor recycling van afval, maar ook dat de zelfrijdende auto in de stad de ruimte krijgt.

Op het gebied van cohesie droomt ex-hockeyster Carina Benninga ervan als we ons meer bekommeren om de mensen bij ons in de buurt. Publicist Annemarie van Gaal zet zich in voor mensen met een klein of gemiddeld inkomen zodat zij ook gebruik kunnen maken van juridische bijstand.

Alle heldinnen zijn het ook eens dat het onderwijs systeem nu achter de feiten aanloopt. We leren de geschiedenis van gisteren, maar worden niet opgeleid voor de toekomst. ,,Alles is opzoekbaar. Tegenwoordig kunnen kinderen niet meer mooi en goed schrijven en krijgen ze een punt in mindering als de tekst onleesbaar is. In de nieuwe tijd doe je dit toch digitaal!’’, zo verzucht Annemarie van Gaal.
Komende maand spreken de leden van het Innovatiekabinet hun dromen uit. Onderstaand de volledige dromen van hun heldinnen:

Meiny Prins is algemeen directeur van Priva en heldin van minister Rob Baan van het Innovatiekabinet. Priva is wereldmarktleider in klimaat- en procesbeheer in de tuinbouw. In een op de drie utiliteitsgebouwen in Nederland worden Priva producten toegepast voor de beheersing van het binnenklimaat.
De thema’s waar Meiny Prins zich voor inzet zijn duurzaamheid, innovatie en internationalisering. Zij is initiatiefnemer van ‘Sustainable Urban Delta’, wat als inspiratie dient voor een nieuw verdienmodel voor Nederland Met deze verzameling parels op het gebied van water, voedsel, energie en kennis wil zij laten zien dat in ons land krachten en talenten aanwezig zijn om mondiale, grootstedelijke vraagstukken op te lossen.

Nederland als groene stad
,,Mijn Apollodroom is dat Nederland wordt gezien als de groenste stad van de wereld met slimme oplossingen op het gebied van energie, voeding, water en mobiliteit. Wereldwijd verhuizen er dagelijks meer dan 180.000 mensen van het platteland naar de stad. Binnen 15 jaar zal naar schatting 60 tot 70 procent van de wereldbevolking in grootstedelijke gebieden leven.
Nederland herbergt alle denkbare kennis om die metropolen beter in te richten. Voor Beijing is samen met de topsectoren al een visie ontwikkeld voor een stadsdeel aan de zesde ring van Beijing.
Nederland heeft genoeg pareltjes om hier een nieuw exportproduct van te kunnen maken, maar dan moeten we verder kijken dan de verkokering op basis van het topsectorenbeleid. Nederland verstikt nu door zijn bestuurlijke complexiteit.
,,Het onderwijs kan daar ook op inspelen door studies en vakken meer integraal aan te bieden en studenten weer op te leiden tot specialisten en niet tot managers.

Annette Harberink is heldin van minister Lars van Ginhoven uit het Innovatiekabinet. Annette bestiert de biologisch-dynamische Natuurderij Keizerslande aan de IJssel. Dit melkveebedrijf heeft belangrijke neventaken als grootschalig natuurbeheer, verhoging van de biodiversiteit, watermanagement alsmede recreatie en educatie. Het bedrijf beslaat ca 170 ha, werkt nagenoeg met gesloten kringlopen en ontvangt geen subsidies. Twee derde van de inkomsten komt uit melk en vlees, de rest uit natuur- en waterbeheer.

Voedselproductie en natuurbeheer combineren
,,Mijn Apollodroom is dat de vlees- en zuivelindustrie niet meer voor de grootste uitstoot van broeikasgassen zorgt. Ik wil laten zien dat voedselproductie kan worden gecombineerd met natuurbeheer. Lobbyclubs voor de huidige kapitalistische landbouw, maar ook rigide regelgeving maken dit streven haast onmogelijk.
Ik hoop dat het onderwijs ruimte biedt om constructief kritisch te kijken naar de huidige manier van werken in de agrarische sector. Op onze Natuurderij geven we jaarlijks aan twee- tot drieduizend mensen voorlichting. Met een beetje steun van de Postcodeloterij zou ik dat graag willen uitbreiden, maar ook door meer mensen te laten proeven van echte en gezonde producten.’’

Stientje van Veldhoven is de heldin van minister Jan van Betten uit het Innovatiekabinet. Als Tweede Kamerlid van D66 is zij al drie keer uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar. Stientje zegt zich in te zetten voor meer energiebesparing voor particulieren en bedrijven, meer bescherming van onze natuur en meer hergebruik van grondstoffen.

Schone lucht in steden
,,Mijn Apollodroom is dat de lucht in de steden net zo schoon wordt als in het Alpengebied. Dat is goed voor onze gezondheid, maar het dwingt ons ook beter na te denken over technologische oplossingen die er al zijn. Dat kan variëren van nieuwe logistieke concepten voor distributie in binnensteden en de zelfrijdende auto tot design voor recycling van afval zodat afval niet meer verbrand hoeft te worden. Met deze transitie ontstaan ook kansen voor het bedrijfsleven.
,,De scholing moet hierop worden aangepast. We moeten leren denken en werken in ketens. Dat betekent geen producten meer maken die niet herbruikbaar zijn. Dat geldt ook voor lithium batterijen in elektrische auto’s. Na gebruik moeten er restproducten van gemaakt kunnen worden. Of eventueel ander materiaal worden gebruikt. Dat vergt veel meer flexibiliteit. Daar kan het onderwijs niet vroeg mee beginnen, zoals gelukkig al het geval is op Montessori- en Daltonscholen.’’

Carina Benninga is heldin van minister Pauline Voortman uit het Innovatiekabinet. Carina heeft al een rijk leven achter de rug als voormalige hockeyinternational, die driemaal heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen. Ook als trainer-coach heeft ze menig topteam geleid. Ze is daarnaast oprichter van de sportersvakbond NL Sporter. In haar huidige arbeidzame leeftijd richt zij zich met Bureau Benninga en voorheen met Van Ede & Partners op self-leadership (emotioneel, mentaal, fysiek of spiritueel).

Stel je hart open voor medemens
,,Mijn Apollodroom is dichtbij huis. Wat zou het mooi zijn wanneer we wat meer om elkaar geven in de buurt. Als we minder wantrouwen hebben en ons hart durven open te stellen voor de medemens dan kunnen we veel meer bereiken en worden we ook gelukkiger!
Met Peerby kun je al heel eenvoudig materialen delen. Tot een auto aan toe. Maar dat geldt ook voor kennis of een handje uitsteken wanneer iemand hulp nodig heeft. Als we allemaal een uurtje in week bereid zijn een hulpbehoevende buurman of buurvrouw te helpen, dan kunnen we de kosten van zorg in de hand houden.
Het onderwijs kan hier een goede bijdrage aanleveren door positieve educatie. Het moet niet altijd draaien om wie de beste is, maar hoe je jezelf en een ander waardeert om zijn positieve kracht. Dat geeft pas echt energie!’’

Dr Melanie Rieback is heldin van minister Johan Hoorn uit het Innovatiekabinet. Melanie heeft zich volledig toegelegd op RFID security research, na zich eerst geschoold te hebben als (hacker) onderzoeker bij de VU Amsterdam en als senior managing consultant in het Cyber Crime Team van ING Bank. Als CEO van Radically Open Security neemt zij thans genoegen met een minimumsalaris. Haar bedrijf stopt 90 procent van de winst in Stichting NLnet om daarmee open-sourceprojecten te ondersteunen waarbij beveiliging en digitale vrijheden centraal staan.

Voorkom afhankelijkheid van beveiligingsindustrie!
rieback,,Mijn Apollodroom is dat kennis rondom bestrijding Cyber Crime Security niet meer wordt afgeschermd, maar juist wordt uitgedragen en verbeterd. De beveiligingsindustrie zorgt nu voor een afhankelijkheidsrelatie en dat leidt nodeloos tot extra kosten. Wij willen onze klanten niet uitsluiten, maar opleiden.
Dat is onze missie als hackers. Ons netwerk bestaat al uit 40 freelancers en we werken voor overheden, verzekerings- en energiemaatschappijen. Onze winst wordt bijna volledig besteed aan goede doelen, zoals open source wifihotspots die de vrijheid van meningsuiting van de pers kan garanderen. En deze aanpak werkt. Stanford Graduate School of Business heeft ons al uitgenodigd colleges te geven over onze aanpak. We zien daarom grote toekomst voor ethische hackers en ons business model dat is gebaseerd op duurzame liefdadigheidsbeleid dat is afgekeken vanuit de wereld van kerken.’’

Annemarie van Gaal is heldin van minister Wim de Ridder uit het Innovatiekabinet. Annemarie is investeerder, uitgever, auteur van het ondernemersboek van het jaar, columnist (Financieele Dagblad) en televisiepersoonlijkheid. Voor RTL4 maakt zij het programma Een Dubbeltje Op Zijn Kant waarin ze mensen en bedrijven adviseert die te kampen hebben met schulden.

Betaalbare advocaten voor mensen met kleiner inkomen
,,Mijn Apollodroom is dat advocaten ook betaalbaar zijn voor mensen met een klein of gemiddeld inkomen. Als je een uitkering hebt, krijg je nagenoeg gratis juridische bijstand. En anders betaal je tarieven van drie tot vijfhonderd euro per uur.
Ik wil virtuele legal jobs creeren voor vaak standaard adviezen voor geschillen met leveranciers, arbeidscontracten en huurovereenkomsten. Voor een bedrag van 35 euro krijg je dan een juridisch advies dat is opgesteld door een afgestudeerde jurist, een moeder die thuis werkt of iemand met een beperking tot de arbeidsmarkt. Een verloren generatie kan daarmee aan het werk blijven.
Het onderwijs loopt hopeloos achter om op deze ontwikkelingen in te spelen. Theoretische kennis vergaren is toch achterhaald? Alles is opzoekbaar. Tegenwoordig kunnen kinderen niet meer mooi en goed schrijven en krijgen ze een punt in mindering als de tekst onleesbaar is. In de nieuwe tijd doe je dit toch digitaal!

suzanne-wolff:jpgSuzanne Wolff is heldin van minister Mary van Vucht uit het Innovatiekabinet. Suzanne is zakelijk leider van de Nederlandse Fluit Academie en voorzitter van de Stichting Mirador. Deze stichting richt zich op een positieve ontwikkeling van de mens en een goede en gezonde leefomgeving. Zij heeft haar voetsporen verdiend in leidinggevende functies in het bedrijfsleven (oa Etos België, The Body Shop, Good Company).

Natuur als positieve energiebron
,,Mijn Apollodroom bestaat uit twee delen:
• Dat wij, mensen, onze plek in de natuur weer innemen in plaats van zo afgescheiden van elkaar te leven.
We worden dan vanzelf minder belangrijk en kunnen ons laten voeden door positieve energie. Dat maakt het misschien ook makkelijker als mens tussen de mensen te staan en te kijken naar overeenkomsten in plaats van tegenstellingen. Er zouden veel meer mensen opgeleid kunnen worden als gids/coach op dit gebied.
• Dat de waardering voor culturele prestaties en de betekenis hiervan zich vertaalt in een acceptabele vergoeding. Ik heb geen moeite met een vorm van marktwerking, maar veel musici en kunstenaars verdienen nu minder dan het minimumloon. Het helpt al ondernemerschap als vak op te nemen in alle kunst- en cultuuropleidingen.

Jacintha Lucia Scheerder is heldin van minister Marieke van Dijk uit het Innovatiekabinet. Jacintha is als futuroloog (WE THE FUTURE) & interdisciplinair onderwijsontwikkelaar verbonden aan het OnderwijsLab van het Instituut voor Interdisciplinaire studies van de Universiteit van Amsterdam. Eerder verrichtte zij een toekomstonderzoek ( H orizonscan 2050) naar de ontwikkelingen en gevolgen van met name technologische trends.

Laten we het werk beter en eerlijker verdelen
,,Mijn Apollodroom is dat we het werk in Nederland beter gaan verdelen. In dat opzicht ben ik benieuwd naar het experiment van een 30-urige werkweek in Zweden. Door de robotisering en digitalisering vallen de komende twintig jaar wereldwijd twee miljard banen weg, maar komen daar ook weer nieuwe -nu nog onbekende- banen voor terug . Als we een tweedeling in de samenleving willen voorkomen, dan moeten we zorgen dat gemiddeld meer mensen gemiddeld minder werken. Het biedt voordelen zoals meer tijd voor je zelf en zelfontplooiing. Aan de andere kant moeten mensen worden opgeleid en openstaan voor nieuwe banen; om robots en digitale processen te kunnen aansturen. En het onderwijs moet daar op kunnen inspelen. We moeten leren ons voortdurend aan te passen aan veranderingen. Dat vergt veel flexibiliteit en zelfreflectie. Van alle partijen.’’

ralien.jpgRalien Bekkers is de heldin van premier Ruud Koornstra uit het Innovatiekabinet van de KvK.
Ralien heeft als voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger contact met de captains of industry en tal van politici (van Hillary Clinton tot Ban Ki-moon). Ze heeft mede met steun via crowdfunding een studiebeurs kunnen organiseren voor de prestigieuze Yale University voor haar masterstudie Environmental Management.

Voorkom verspilling van voeding
,,Mijn Apollodroom is een samenleving die geen afval meer produceert, en waarin mensen energieneutraal leven. Maar daar moet nog veel voor veranderen. Te beginnen met het onderwijs dat nog opleidt voor de oude fossiele economie.
,,Concrete vaardigheden (skills) moeten centraal staan in plaats van het “halen” van vakken. Alleen kun je niets, maar als je kan samenwerken met verschillende generaties, disciplines en bevolkingsgroepen dan kom je veel verder. Dat vergt aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Je moet niet alleen kunnen programmeren, maar ook kunnen presenteren en verkopen. We moeten ook veel ambitieuzer willen zijn, want in dit tempo redden we het niet. Te beginnen met overheid,
,,Ik word gek van de ineffectieve bureaucratie. Het is toch een schande dat we door regeltjes blindelings zoveel voedsel moeten weggooien, terwijl we ook creatief zouden kunnen worden en bijdragen aan oplossingen voor honger op de wereld. De uitdaging is slimmer – en zinniger – te werk gaan, en kringlopen zien te sluiten zodat we samen een zo productief en inclusief mogelijke maatschappij creëren.”

Dr. Dayna Baumeister is heldin van minister Saskia van den Muijsenberg uit het Innovatiekabinet. Dayna is Co-founder en Partner van Biomimicry 3.8 en Professor of Practice van het Biomimicry Center van de Arizona State University. Ze is de grondlegger van de eerste mondiale master voor certificering van kennis over Biomimicry. Als systeem denker van duurzame ontwerpen werkt ze voor multinationals als Nike, Boeing en Procter & Gamble.

Leren van de natuur
,,Mijn Apollodroom is dat we beter snappen hoe de natuur werkt, en dat we die kennis standaard integreren in ons werk en de dingen die we ontwikkelen. We leven te kort op deze planeet om ons alleen te baseren op kennis via internet. Daarbij kun je denken aan het ontwerp van steden. We zitten in de transitie naar gebouwen die minder giftige stoffen herbergen, maar de volgende stap is dat de gebouwde omgeving een ecosysteem wordt waarin eigen water wordt gefilterd en lucht gezuiverd. Koolstof wordt dan gevangen door gebouwen. Dat is iets wat in de natuur ook al gebeurd.
Laat jongeren in het onderwijs ook kennis maken met de kracht van de natuur. Zorg voor meer creativiteit en samenwerking tussen verschillende disciplines. Voel je prettig met wat je nog niet weet en richt je daarop. Dan ontdek je de mogelijkheden van groei. Een bedrijf als Nike heeft daarmee oplossingen gekregen vanuit de muziekwereld in combinatie met de kenmerken van vogels.’’

Sigrid Johannisse is directeur StartupDelta en daarvoor persoonlijke adviseur van voormalig EU commissaris Neelie Kroes, de heldin van minister Marcus Fernhout van het Innovatiekabinet. Sigrid bouwt samen met Neelie Kroes aan de versterking van het Nederlandse ecosysteem voor startups en doorgroeiers. Hierbij maken zij gebruik van een (internationaal) netwerk van invloedrijke bestuurders, ondernemers en investeerders.

Tijd voor Energie Wende
,,Mijn Apollodroom is dat we alle mogelijke kennis en resources mondiaal inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Een internationale “Energie Wende”. Startups spelen daarbij een cruciale rol, want zij kunnen vernieuwingen versnellen en aanjagen bij de corporate organisaties.
“Vergezichten stimuleren de verbeeldingskracht. Zoals we dat ook in 1969 zagen. De eerste stap op de maan heeft 20 miljard gekost en tientallen jaren van experimenteren. Dat lijkt onzinnig duur en lang, maar die stap heeft geleid tot waanzinnige spin-offs als mobiel internet, zonne-energie en nieuwe technieken voor het filteren van water. Als we schone energie krijgen, dan wordt de uitstoot van CO2 niet alleen verlaagd, maar ontstaan er ook nieuwe economische-maatschappelijke modellen.
,,De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal gestuurd. Digitale vaardigheden zijn daarom onmisbaar. Het onderwijs kan daar goed op inspelen door de jeugd deze vaardigheden bij te brengen, waaronder programmeren. Uiteindelijk wil je zelf vorm kunnen geven aan de wereld, die steeds digitaler wordt”.