Watergas, een explosief blogonderwerp

Het bloggen over watergas (HHO) kent soms een explosieve schaduwzijde. Ik ben afgelopen jaar via social media bijna in de persoonlijke sfeer aangevallen dat ik aandacht durf te schenken aan dit fenomeen.

De wetenschap reageert inderdaad (nog) verdeeld op de initiatieven van stichting Watergas.nu, maar onder de bezielende leiding van geestelijk vader Caspar Pompe worden nog steeds stappen gezet die innovatieve geesten intrigeren en inspireren.

Ik heb zelf de proef op de som genomen en Caspar Pompe gekoppeld aan mijn vriend Hans Blokzijl die een verwoed Volvo-verzamelaar is. Een van zijn recente aanwinsten is een Volvo S80 die werd gebruikt door Koningin Beatrix. Deze limousine is een extreme energieverbruiker, maar bespaart door toediening van watergas inmiddels 42 procent minder benzine, de uitstoot van koolmonoxide is tot nul gereduceerd en het vermogen van deze auto is met 18 procent toegenomen. Voor meer informatie verwijs ik ook graag naar de rapportage die is gemaakt na deze testritten.

Met steun van het crowdfundingprogramma van Share2start probeert de stichting Watergas nu 25.000 euro op te halen voor een studiereis naar het hoofdkantoor van Volvo in Gotheborg voor een nadere en betere afstemming van de watergasinstallaties in de Volvo, maar ook om nader onderzoek te doen naar een testmodel voor een Volvo die kan rijden op elektriciteit en watergas.

Deze clean tech technology krijgt daarnaast ook een vervolg in de thuismarkt. MVOplossingen heeft de ambitie met FreeNRG@home nog dit jaar tot een proof of concept te komen van een mini-aggregaat die burgers straks in stelt eigen stroom op te wekken op basis van watergas.
FreeNRG@home is een van de vele nominaties voor Duurzame Dinsdag die ik mocht beoordelen voor de jaarlijkse marktplaats tussen overheid, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor duurzame oplossingen.

Het lijkt science fiction, maar ik kijk met grote nieuwsgierigheid uit naar al de mogelijkheden. Ik neem de boze reacties van criticasters daarbij graag voor lief, want als je niet meer kan en durft te verwonderen dat is innoveren een utopie geworden.

Watergas blijft stromen

22092010013Auto op watergas: droom of werkelijkheid? Zo schreef ik een klein jaar geleden over het initiatief van Caspar Pompe (zie foto) die ik had ontmoet op de nacht van de duurzaamheid.

Met veel plezier heb ik Pompe gekoppeld aan het netwerk van Syntens om te zien om te zien of dit idee in de toekomst voor nieuwe omzet en (werkgelegenheid) kan zorgen. Met zijn stichting Watergas Nu wilde Pompe eerst een kennis- en expertisecentrum opbouwen voor het MKB. Duidelijk was dat er eerst (meer) wetenschappelijke kennis nodig is om de haalbaarheid van nieuwe producten en diensten verder in kaart te brengen. Graag blog ik weer eens over dit initiatief om te laten zien hoe het proces van samenwerking en innovatie verloopt.

Afgelopen jaar is Pompe –mede met ondersteuning van Syntens er in geslaagd een groep ondernemers uit verschillende disciplines (industrie, automotive, medisch/technologisch) bij elkaar te brengen. Ook Jan Geu ten Wolde, oprichter van de reststoffenunie, hebben we als onbezoldigd adviseur aan de stichting gekoppeld.

Kenniscluster
Uiteindelijk heeft dit vorige week tijdens de tweede werkconferentie bij Syntens geleid tot een kenniscluster waarin de deelnemende bedrijven hebben besloten gezamenlijk kennisvouchers aan te vragen en of een onderzoeksopdracht weg te zetten bij een kennisinstelling. Syntens is daarbij gevraagd de kennisvraag te formuleren en te begeleiden, want in de praktijk blijkt het erg lastig voor ondernemers de juiste match (wie, wat, waar, waarom en hoe) te vinden. Afgelopen jaar bleek dat een van de obstakels.

Het eerste uitgevoerde onderzoek door TNO zorgde vooral voor verbazing omdat de toevoeging van waterstof aan een verbrandingsmotor van een (vracht) auto het motormanagementsysteem aanzienlijk in de war bracht. En dat terwijl er maar éénduizendste deel van de luchtinlaat van het watergas wordt toegevoegd. Vervolgonderzoek is daarom zeer gewenst vindt TNO.

Dakgoot gelast aan stenen muur
Een afname van koolstofdioxide (CO) wijst op een betere verbranding. Toename van stikstofoxiden wijst op meer hitte in de motor. Maar omdat er meer zuurstof wordt gemeten geeft het motormanagement de opdracht om méér brandstof toe te voegen. Bij eenvoudigere motoren zonder motormanagement is er juist een brandstofbesparing. Een transportondernemer uit Hardenberg is hier al razend enthousiast over.

Caspar Pompe heeft inmiddels zijn enthousiasme verder uitgezaaid en werkt daarnaast aan een Blue Challenge als uitdaging voor de watergassector om slimme toepassingen voor de markt te ontwikkelen. Zo is een van de deelnemers aan het kenniscluster benieuwd of met watergas een dakgoot zonder moeren of bouten aan een stenen muur kan worden gelast (onder extreme hitte) en of watergas ook succesvol toepasbaar is in de maritieme sector.

De Green Challenge van de Postcodeloterij die duurzame initiatieven ondersteunt, heeft de stichting al uitgedaagd dit plan verder uit te werken.

Met veel plezier hoop ik er dus later nog een keer over te bloggen. Voor meer informatie en of aansluiting bij dit initiatief kan rechtstreeks contact worden opgenomen Caspar Pompe: caspar.pompe@watergas.nu (www.watergas.nu)

Watergas, het onderzoeken waard!

watergasWatergas (HHO), het onderzoeken waard. Dat zou de slogan kunnen zijn van de volgende stap van ir. Caspar Pompe in zijn ontdekkingstocht of deze stof implodeert of explodeert. Eind november heb ik hier voor het eerst over geblogd en dat heeft geleid tot vele reacties. Tal van bedrijven hebben al interesse getoond of deze gas kan leiden tot minder emissie uitstoot en een hoger rendement van de brandstofmotor van een (vracht)auto.

Mijn collega Rene de Groot heeft Caspar Pompe in contact gebracht met het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen van Syntens. Daarnaast is Jeu ten Wolde als expert op het gebied van nieuwe energie voorgedragen als voorzitter van de raad van advies van de stichting watergas.
Donderdag 17 juni wordt onder de vlag van Syntens en Innovatie.nl een mini symposium georganiseerd in het Innovatiehuis in Nieuwegein. Aanmelden is nog mogelijk.

Afhankelijk van de uitkomst en intenties van de deelnemers wordt gekeken of een vervolg onderzoek voor de transportsector en watergasvlam toepassingen (oa lassen snijden) gewenst is.

Het topinstituut Wetsus, TNO, maar ook het aan de HAN automotive gelieerde onderzoeksbureau ARLA hebben op voorhand gezegd onderzoek te zullen doen. In bijgaand filmpje meer informatie over toepassing van watergas, ook wel knalgas genoemd in de volksmond. Daarnaast legt Geert van der Wal van ARLA de opzet van het onderzoek op de Hoge School Arnhem Nijmegen uit.

Auto op watergas: droom of werkelijkheid?

watergasTijdens de nacht van de duurzaamheid ben ik in contact gekomen met ir. Caspar Pompe die graag de eerste auto op watergas wil laten rijden. Hij heeft afgelopen jaren tamelijk veel kennis vergaard over watergas en een groot netwerk opgebouwd met bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de toepassingen. Maar hoe pak je zo’n project aan? Ik heb aangeboden dat Syntens hem gaat helpen. In dit weblog wil ik volgen hoe hij wordt begeleid, maar ook om de buitenwereld inzicht te geven in de werkwijze van onze organisatie, die jaarlijks bijna 20.000 ondernemers helpt met adviezen en voorlichting. Lees verder