Innovatiekabinet: van (Apollo)droom naar daad

Na de Apollodromen van de heldinnen van de ministers uit het Innovatiekabinet van de Kamer van Koophandel hebben nu ook de bewindslieden zelf hun dromen uitgesproken.
De ministers, een gezelschap van opiniemakers, ondernemers en wetenschappers, die belangeloos deelnemers aan de jaarlijkse verkiezing MKB Innovatie Top 100 ondersteunen met hun kennis, expertise en netwerken hebben vooral gekeken naar toekomstige wensen op hun eigen vakgebied.

Deze week verschanst het kabinet zich in Houten in Fort Vechten om een of enkele dromen verder uit te werken. Het streven is later dit jaar deze dromen nader vorm te geven, samen met de ondernemers die afgelopen tien jaar in de top 100 hebben gestaan.

9789462761094-240x300Als voorschot presenteert professor Wim de Ridder als minister van Welvaart en futuroloog het boek “Metamorfose, de nieuwe welvaart”. Hij schetst daarin de gevolgen van de digitale ontwikkelingen. ,,Als we niet oppassen gaat Google aan de haal met het netwerk voor de stroom en big data gaat onze gezondheid regisseren. Mijn Apollodroom is dat we beter nadenken en anticiperen op deze ontwikkelingen’’, aldus Wim de Ridder.
,,Tegelijkertijd ontstaan er ook kansen. De komende tien jaar verdwijnt vijftig procent van de banen. Met name bij de gevestigde orde. Er komen minimaal zoveel nieuwe banen voor terug, maar dan anders georganiseerd. Burgers gaan eigen producten en diensten ontwikkelen voor homogene groepen met specifieke wensen.’’

Dr. Dr. Johan F. Hoorn, minister van slim en creatief, heeft zijn droom al vervat in een semi- wetenschappelijk publicatie over The Ultimate Android dat je beschermt en verbindt met alle mogelijke devices (AI, robots, big data, Internet of things). Als een persoonlijke Avatar for life (PAL) groeit hij met je mee en past zich aan de tijdsgeest aan. Het beschermt je data en gidst je door de overload aan informatie.

Designthinker Marieke van Dijk, minister van de menselijke maat, is mede architect van dit initiatief voor het ontwikkelen van Apollodromen. Haar eigen droom is – in navolging van Zweden en Denemarken- de oprichting van een atelier voor sociale innovatie. Dat moet een plek worden voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Ze heeft inmiddels zeer positieve ervaringen opgedaan met sessies rondom dierenwelzijn en het vernieuwen van de lokale democratie. Deze week krijgt dat in Utrecht al een vervolg in de vorm van een Bootcamp over het thema Open Overheid.

Jan van Betten zou graag, in navolging van Nudge, met burgers en ondernemers de mouwen willen opstropen voor een duurzaam initiatief. Hij volgt nu al met grote belangstelling de Rotterdamse kandidatuur voor de Wereld Expo in 2025. In het kader hiervan wordt onderzocht een wijk te bouwen met afvalplastic. Deze Apollodroom leidt niet alleen tot een nieuwe vorm van denken, werken en handelen maar ontketent ook nieuwe kennis en banen, zo droomt Jan al hardop.

RobBaan_500pixhoogklzwCEO Rob Baan van Koppert Cress heeft RTL (Z/ Late Night) al ingezet als podium om zijn Apollodroom voor veilig voedsel uit te dragen. Ook staatssecretaris Martijn van Dam (EZ/voeding) heeft de kassen met microgroenten van de minister van voeding en gezondheid uit het Innovatiekabinet al meermalen bezocht. Baan keert zich tegen bewerkt voedsel en breekt een lans voor de consumptie van verse groenten en fruit als medicijn voor het voorkomen van niet-overdraagbare ziekten als obesitas, kanker, diabetes 2, hart en vaatziekten.

baleinwalvisBiomimicry expert Saskia van den Muijsenberg is minister van Vooruit naar de natuur en droomt ervan dat de natuur nog veel meer en vaker nieuwe inzichten en inspiratie mag geven. In haar ultieme droom ziet ze dat biomimicry een vast onderdeel wordt van een holistische aanpak voor duurzame uitdagingen. Een mooi voorbeeld vindt ze al dat windmolens met de rotorbladen die kenmerken heeft van een bult waltvis zelfs met weinig wind nog energie kunnen opwekken.

Mary van Vucht, minister van ‘We doen het anders’, brengt nabuurschap in de praktijk in de stad. Zij hoopt dat de samenleving zich minder laat leiden door winstbejag en prudenter omgaat met humanitaire kwesties.

Dr. Pauline Voortman, minister van vertrouwen, zoekt de sleutel voor een betere en mooiere wereld ook in de zachte kant. ,,We stevenen af op een maatschappij waarin onder druk van stress naar meer controle en beheersing wordt gegrepen. Dat leidt doorgaans tot medewerkers die gefrustreerd raken omdat zij zich niet gehoord en gewaardeerd voelen. Terwijl het zou mooi zijn als we juist op het werk een gevoel van verbinding ervaren. Ik hoop dat werkend Nederland zich laat leiden door waarden vakmanschap.’’
Om in een adem daar aan toe te voegen dat het werkplezier dan toeneemt, maar ook de (bedrijfs)resultaten.

Lars van Ginhoven, minister van Nieuwe Rijkdom, realiseert zijn eigen Apollodroom al op zijn zorg- en recreatieboerderij en zijn vaarkantie-community. Hij zou graag zijn gedachtegoed verder willen uitbreiden zodat meer burgers en organisaties elkaars overwaarde beter benutten. ,,Wat is er mooier dan je bezit, kennis en talent te mogen delen?’’

Als premier van oplossingen in het Innovatiekabinet hoopt Ruud Koornstra alle Apollodromen van zijn bewindslieden onder te brengen in de Development Goals van de Verenigde Naties.
,,Geen armoede, geen honger, goede gezondheid en hoogwaardig onderwijs voor iedereen. Daar kan toch niemand tegen zijn? Laten we allemaal een bijdrage leveren! Als we alle zeventien doelen halen, dan hebben we het paradijs op aarde.

In de bijlage zijn alle dromen na te lezen, maar ook de wijze waarop het onderwijs hierop kan anticiperen. Op dinsdag 5 juli tijdens de bekendmaking van de lijst genomineerden voor de MKB Innovatie Top 100 wordt een werkconferentie georganiseerd rondom de Apollodromen.

Sustainable Development Goals_E_Final sizes

Oog voor innovatie

logo_oogvoorlezenVanaf heden organiseer ik niet meer de MKB Innovatie Top 100. Ik verschil met de Kamer van Koophandel fundamenteel van mening over de opzet, ambitie en mijn rol bij dit jaarlijkse evenement dat ik acht jaar geleden heb bedacht voor Syntens Innovatienetwerk. Dat is even slikken maar het biedt ook kansen voor de toekomst om je energie in nieuwe ontwikkelingen te steken.
Ik kijk zelf terug op een reeks aan hoogtepunten die ik koester. De MKB Innovatie Top 100 is niet alleen uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het MKB, maar heeft mij (geestelijk) verrijkt. Mijn netwerk is nog groter en waardevoller geworden. Maar nog veel belangrijker: Ik heb er vooral heel veel plezier aan beleefd. Steeds vaker merk en zie ik dat dit de basis is voor (succesvolle) samenwerking en het verkrijgen van wederzijds vertrouwen.

Afgelopen week bracht ik daarom eindelijk een bezoek aan Jan-Willem de Theije die met zijn zakenpartner Marcel L’Herminez een prachtige innovatie (Oog voor lezen) heeft geïntroduceerd die afgelopen jaar in de top 100 stond. Zij hebben voornamelijk met eigen geld en deels met subsidies een apparaat ontwikkeld dat meet in welke mate mensen technisch, begrijpend en strategisch kunnen lezen. Het stelt ook de mate van dyslexie vast.

Op dit moment telt Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden in de leeftijd van 15-65 jaar. Dat betekent dat zij lezen op het niveau van groep 6 of lager van de basisschool. En eenzelfde aantal burgers met een academische of HBO achtergrond lezen op het niveau van MBO. De overheid heeft becijferd dat deze toenemende beperking onze samenleving op jaarbasis 600 miljoen euro kost.

Daarentegen wordt op scholen te vaak en te snel dyslexie gediagnostiseerd omdat hiermee een remedial teacher kan worden gefinancierd. Jan-Willem de Theije bepleit daarom voor meer en beter onderzoek. ,,Voor 300 euro brengen wij in twee uur de exacte leesbeperkingen in kaart, maar geven we ook concreet inzicht hoe de leesvaardigheid kan worden verbeterd.’’

Jan-Willem, eigenlijk accountant van beroep, raakte geobsedeerd door deze bijzondere eyetracktechniek door zijn eigen zoon. Diens Citotoets score correspondeerde geenszins met het veel lagere schooladvies van zijn leerkracht. ,,Door deze inschattingsfouten gaat veel talent verloren. En met relatief weinig moeite is veel aan dit functioneel analfabetisme te doen.’’

Met Prinses Laurentine als ambassadeur voor laaggeletterdheid wordt steeds vaker aandacht gevraagd voor deze ontwikkeling dat we steeds slechter lezen. Lezen wordt echter steeds belangrijker, want we ‘consumeren’ dagelijks gemiddeld: 87 webpagina’s, 80 chatberichten via Whatsapp, 65 mailtjes, 4 smsjes, kijken 15 minuten naar Youtube, 23 minuten naar berichten op Facebook, 195 minuten tv, 1,4x zoekopdrachten via Google, 2 Linkedinpagina’s en 250 tweets…..

Bijgaand een korte toelichting van Jan-Willem de Thije:

Symbiose creatie en maakindustrie zorgt voor meerwaarde

stacks_image_2Een MKB bedrijf dat samenwerkt met een designer is nog geen vanzelfsprekendheid. Ik kan mij echter goed herinneren hoe enkele jaren geleden GBO Design tijdens een Design Pressure Cooker van Syntens het muntje liet vallen bij een traditioneel staalbedrijf.

Het design dat de onderneming van mede-directeur Jeroen ten Berg in een dag “onder hoge druk” verzorgde, was uiteindelijk cruciaal voor het nieuwe product, een hydraulische stijgbeugel voor paarden. Vanaf dat moment zag ik ook direct het belang om meer mensen vanuit de creatieve industrie te betrekken bij de maakindustrie. Zij bekijken het product niet alleen functioneel, maar ook vanuit produceerbaarheid en aantrekkelijkheid. Dat levert meer omzet op, maar bespaart ook (ontwikkelings)kosten.

Showroom
De showroom van GBO Design in Helmond puilt inmiddels uit van producten van bekende tot minder bekende merknamen waarvoor Jeroen en zijn 22 collega’s dagelijks werken. In vier van de vijf bureauladen liggen wereldwijd de correctieroller van Pritt. GBO was betrokken bij het design en engineering van het rolsysteem van het lint.

Ik vind het daarom heel bijzonder dat dit toonaangevende bureau, met vestigingen in Antwerpen en Honkong, een gelimiteerd aantal deelnemers aan de MKB Innovatie Top 100 nieuwe inzichten en advies wil geven over productdesign. GBO Design is zo overtuigd van de meerwaarde dat het bedrijf in toenemende mate participeert in vernieuwingen. De StashHead, een hippe koptelefoonhouder, is daar een recent voorbeeld van. Het product ligt inmiddels in de schappen bij de Mediamarkt.
,,Herkenbaarheid in stijl, vorm, kleur, naam en logo zorgt niet alleen voor uitstraling maar vooral voor meerwaarde’’, aldus Jeroen op ten Berg. ,,Waarom koopt een Chinees geen automerk uit eigen land, maar legt hij wel een vermogen neer voor een Mercedes-Benz of BMW? Vanwege de deugdelijke uitstraling.

3d printer
,,En met de komst van de 3d printer kunnen tegenwoordig veel makkelijker en sneller prototypes worden gemaakt. Het proces van analyseren, creëren, realiseren en implementeren kan daarbij flink worden verkort. Ik durf de uitdaging dat we voor elk type MKB bedrijf dat produceert wat kunnen betekenen. Of het nu een high tech bedrijf dat wortelkanaalbehandelingen mogelijk maakt. Of een machine die de wortels van groente op een bepaalde lengte snijdt’’, aldus Ten Berg, die vrijdag 10 januari zijn expertise in zijn brainstormroom en zijn 3d printer ter beschikking stelt aan de ondernemers die dit jaar in de MKB Innovatie Top 100 stonden.

In de video licht Jeroen ten Berg zijn rol als designer en engineerer toe bij een aantal recente ontwerpen.

(https://www.youtube.com/watch?v=BLKcNv_YbyA)

Hidden Champions in de spotlights

2013-10-30 21.07.57Op een ongewone geheime plek op een landgoed in Baarn is afgelopen woensdagavond de internetdroom van Henk-Jan Winkeldermaat uitgekomen: een zelf gemaakte documentaire over de ‘Hidden Champions’. Afgelopen jaar heb ik tientallen van deze wereldmarktleiders in een niche markt en of met een nicheproduct in kaart gebracht voor de MKB Innovatie Top 100. Het was daarom geen toeval dat een kwart van de innovaties ‘Hidden Champion’ was.

Behalve marktleiderschap (top 5) onderscheiden deze ondernemingen zich ook doordat ze meer dan 70 procent van de omzet halen door export. En daarmee voor veel toegevoegde waarde zorgen voor de Nederlandse economie
Henk Jan Winkeldermaat besloot daarom twaalf van deze kroonjuwelen onder de MKB bedrijven te portretteren. Zoals ALSI International (Beuningen) dat een techniek ontwikkelde dat wordt toegepast in Iphones, Wakawaka Light dat al miljoenen oplaadbare solarlampen heeft weggezet in derde wereldlanden, de cressen van KoppertCress die worden gebruikt door toonaangevende koks ter wereld en consultant Joost de Valk (Yoast) die met zijn unieke kennis van wordpress werkt voor EBay, Facebook en the Guardian.

Ruud Koornstra als rode/groene draad
Ruud Koornstra, groene premier van het Kabinet van Vernieuwing, publicist en CEO Tendris, loopt als een rode draad door deze documentaire. Angst voor de toekomst is een slechte raadgever zegt hij, maar nog erger is dat mensen kunnen omgaan met een oorlog of ziekte maar grote angst hebben voor verandering. Juist in het huidige tijdbeeld moeten ondernemers bijna permanent vernieuwen. De ‘Hidden Champions’ laten zien hoe zij dat doen.

Spin off MKB Innovatie Top 100
De internet documentaire is gemaakt naar aanleiding van de laatste MKB Innovatie Top 100, die jaarlijks wordt georganiseerd door Syntens Innovatiecentrum en mede mogelijk wordt gemaakt door NRC Handelsblad en Mercedes-Benz.
De documentaire is bedoeld als inspiratiebron voor andere ondernemers en we proberen waar mogelijk deze beelden te laten zien. Onze ambitie is uiteindelijk 100.000 ondernemers te bereiken via verschillende kanalen op basis van Power to the People. We waren daarom erg blij met de mooie uitzending op BNR Zakendoen. De documentaire is uiteraard te zien via de website topinnovators van Henk Jan Winkeldermaat, maar ook via Syntens en www.hiddenchampions.nl om de zoekbaarheid te vergemakkelijken, maar ook via tal van andere sites en blogs (oa marketing facts)

Op een afwijkende manier lokten we woensdag tientallen geïnteresseerden naar de première op een geheime A1 locatie op een landgoed in Baarn. Na een wandeling over de oude A1 (Amersfoort-Amsterdam) belandden ze in het Groene Paviljoen van ondernemer Hans Blokzijl. Ook deze ondernemer is een echte niche ondernemer. Hij verkoopt niet zo maar bomen, maar uitsluitend bijzondere (sier en vorm) bomen. Daarnaast heeft hij een parkeer-en ideeënpark geopend op zijn landgoed om te laten zien wat bomen en planten kunnen doen met zijn park.
En na de geslaagde avond weet ik dat er al weer nieuwe “Hidden Champions’ (ontstaan) zijn. Ik kan niet wachten op de inschrijving voor de volgende MKB Innovatie Top 100….

En kijk vooral op een rustig moment eens naar de 30 minuten durende internet documentaire

Circulaire business modellen en grondstoffen management

rau_n54Op 6 december wordt de masterclass circulaire business modellen en grondstoffen management georganiseerd voor ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100. Ter voorbereiding sprak ik met Sabine Oberhuber (Turntoo), die vragen stelt, maar ook oplossingen geeft over actuele thema’s.

Case 1: ,,Hoe voorkomen we dat in een m3 oude mobieltjes meer goud zit dan in een m3 gouderts?’’
Oplossing: Mijn advies zou zijn: we verkopen geen smartphones als product, maar een smartphone-service als dienst. De gebruiker krijgt alleen een nieuwe versie wanneer hij zijn oude apparaat eerst inlevert. En de producent wordt gestimuleerd oude onderdelen te hergebruiken (re-cycle).

Case 2: ,,Hoe realiseert de gemeente Brummen een duurzaam gebouwd gemeentehuis (zie foto) dat 20 jaar mee kan?’’
Oplossing: door een modulair opgebouwd omgeving. Architect Thomas Rau (en partner van Sabine) heeft daarbij meer handelingsvrijheid afdwongen om materiaal te gebruiken dat later hergebruikt kan worden voor andere doeleinden (re-use). Zo zijn de houten spanten 3 cm hoger dan nodig. De restwaarde is daarmee over 20 jaar zo veel hoger dan het ook kan worden toegepast voor een overkapping van bijvoorbeeld een benzinestation.
Uiteindelijk kan het gemeentehuis over twee decennia worden gedemonteerd en hoeft het niet gesloopt te worden. Ook is het gebouw sneller (en dus goedkoper) gebouwd dan begroot door minder foutmarges.

Case 3: ,,Hoe maken we duidelijk dat recht op gebruik van producten winstgevender kan zijn dan het bezit van producten voor producent en consument?’’
Oplossing 1: Bosch verkoopt geen wasmachines, maar schone was aan de bewoners van een appartementencomplex van woningcorporatie Eigen Haard. De machines zijn duurzamer en worden beter onderhouden (re-pair) en de bewoners blijken nu minder snel huurachterstand te hebben, maar zijn vooral erg blij. ,,Dit is het nieuwe eigendom’’, zo sprak een van de huurders enthousiast.
Oplossing 2: Philips verkoopt aan een leerbedrijf in Dordrecht geen lampen, maar licht.
Sabine Oberhuber werkt met voorbeelden uit eigen praktijk, maar ook met inspirerende cases uit de circulaire omgeving, gebaseerd op onderzoek van o.a. McKinsey dat heeft becijferd dat op jaarbasis 400 tot 600 miljard kan worden bespaard als producten hergebruikt kunnen worden, gerepareerd en of verwerkt in nieuwe producten en diensten.

Oud denken is producten nog efficiënter, kleiner en goedkoper te maken met als gevolg dat ze na een beperkte levensduur niet meer herbruikbaar zijn. Nieuw denken is uitsluitend producten te produceren die voor minimaal 80 procent herbruikbaar zijn en onbeperkt mee kunnen gaan.

Voor meer informatie, zie ook dit video interview met Sabine Oberhuber: http://www.youtube.com/watch?v=swavSJU3mms#t=18

Verkopen is vooral goed luisteren

Milestone-believes-2Een goede verkoper kan beter luisteren dan praten.
En: je moet geen klanten zoeken, maar gezocht vonden (‘Stop selling, be bought’).
Aldus Albert Smit (Milestone B2B) die als marketingexpert wordt ingeschakeld door o.a. KPN, BMW dealers, IBM en Q-Park. Hij bereikt met zijn klanten verbluffende resultaten door altijd te handelen vanuit het perspectief van de klant.

Zijn standaard advies is verkopers om te turnen tot consults, want dat dwingt verkopers de klant altijd eerst te helpen met advies. ,,En dat is wezenlijk anders dan verkopen en ongevraagd antwoorden geven aan klanten.’’

Zijn inzicht en kennis is hij bereid op vrijddag 2 november te delen met de ondernemers die dit jaar in de MKB Innovatie Top 100 zijn geëindigd. In dit blog licht hij alvast een tipje van de sluier.

Het Klant Inkoop Proces (KIP-model) is altijd het vertrekpunt bij Milestone B2B marketing. Bezint eer gij begint is daarbij een veelgebruikt tegeltjeswijsheid.
Veel marketinginspanningen zijn nodeloos overbodig omdat vooraf niet in kaart is gebracht waarom een bepaald product of dienst wordt gekocht en door wie. Albert noemt daarbij een concreet voorbeeld van een gerenommeerde onderneming die ‘werken in de cloud’ wilde verkopen en daarvoor alle vertrouwde ICT relaties aanschreef. De propositie was weliswaar goed, maar de dure campagne mislukte jammerlijk omdat de doelgroep niet goed was uitgekozen. Uitgerekend ICT managers voelden weinig voor deze benadering.

En hetzelfde geldt voor de keuze van communicatiemiddelen. Snel wordt gekozen voor een ogenschijnlijk goedkoop medium als emailmarketing, maar hooguit 3 procent van de geadresseerden opent dat soort mails. Een brief met een opvallend formaat en vorm wordt doorgaans in 90 procent van de gevallen opengemaakt. En in veel gevallen is deze duurdere oplossing vele malen effectiever. ,,En juist in het MKB waar het geld schaars is, moet je heel zorgvuldig afwegingen maken wat je wel of niet doet’’, aldus Albert Smit.

,,Ook aan de kant van de propositie is veel winst te halen. Laatst sprak ik een ondernemer die airco’s verkoopt. Ik vroeg hem waarom hij geen gezond werkklimaat verkoopt waarmee zijn klanten het ziekteverzuim met drie procent laten afnemen en de productiviteit aanzienlijk stijgt. Als je dat vervolgens met een quickscan in kaart kan brengen, dan ben je direct binnen.’’

,,Maar ook onderlinge samenwerking in bedrijven (procesinnovatie) kan een wezenlijke bijdrage leveren aan verbetering van de salesresultaten. Een succesvol voetbalteam kan meestal niet langer dan vijf jaar met een zelfde selectie aan de top blijven, omdat de ego’s dan gaan wringen. Dat zie je in het bedrijfsleven ook. Je moet dus veel oog hebben hoe sterke individuen met elkaar samenwerken. Anders moet je tijdig ingrijpen.’’

,,Innoveren is geen kwestie van creatie, maar van co-creatie. Als je buiten je comfortzone kijkt en zoekt dan bereik je altijd betere resultaten.’’

Als dat allemaal te moeilijk is, dan zweert Albert Smit bij het adagium van horecatycoon Van der Valk: oren en ogen openhouden, mondje dicht en de handjes laten wapperen.

Voor meer info zie dit video-interview:

Meer Effeqt als ondernemer met Geo van Dam

27d212ab3f87255a49bc5662e90a9861Herken je deze situatie als je tennist en het wordt even spannend?

De volgende service MOET goed gaan. Zo pep je jezelf op en vervolgens forceer je jezelf en gaat het weer mis. Geo van Dam noemt dat mentale ruis in zijn boek Ontwikkel uw authentieke kracht door effeqt zelfcoaching. Met zelfcoaching is daar veel aan te doen, ook in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in feedback gesprekken met medewerkers of telefonische acquisitiegesprekken.

In het geval van een partijtje tennis kan je aandacht specifiek richten op het geluid van een stuiterende bal na een slag. Daarmee vergeet je de zelf gecreëerde stress en ga je weer ‘normaal’ spelen. Zijn leerboek, soms wat te veel vergeven van acquisitieteksten, staat bol van interessante en nuttige tips.

Het bijzondere van Geo van Dam is dat hij als bewegingswetenschapper met alle mogelijke sporten en omstandigheden tot verbluffende resultaten kan komen. Ik heb mensen die zichzelf asportief noemden en nog nooit een golfbaan hebben gezien een bal tot wel 100 meter zien wegslaan door zijn methodiek.

Persoonlijke innovatie
De ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100 biedt hij op vrijdag 4 oktober in het Innovatiehuis van Syntens een masterclass ‘persoonlijke innovatie’ namens Effeqt aan. Het is de eerste uit een reeks die alle ondernemers mogen verwachten als beloning voor hun topprestatie. Elke keer op de eerste vrijdag van de maand.

,,De essentie is dat we de deelnemers laten voelen en zien dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. En dat is gebaseerd op mijn studie bewegingswetenschappen en mijn jarenlange ervaring van het coachen van medewerkers van onder ander e Alex Beleggingsbank, maar ook jongerenwerkers en een hoveniersbedrijf. Als je fysieke en mentale barrières kan wegnemen door ontspanningstechniek dan ga je op je werk, maar ook thuis veel beter functioneren.

Fietsen leer je zonder boek
,,Het gaat vaak om het loslaten’’, zo vervolgt Geo. ,,Fietsen leer je niet met een boek, maar door het te doen. En een spits die eerst nadenkt, zal niet gauw scoren. Zoiets gebeurt in een reflex. En dat leer ik ook ondernemers met praktische oefeningen en uitleg.’’

In bijgaande video legt Geo van Dam zijn aanpak nader toe.

ThermIQ als alternatief voor CV installatie

therniq3Decentraal opgewekte energie wordt steeds realistischer, mede door ThermIQ uit Schiedam. Niels van Lingen heeft zich met zijn bedrijf gespecialiseerd in verwarming op basis van infrarood. Ik zocht hem deze zomer op om mij te laten informeren over deze bijzondere techniek.

De verwarmingspanelen van ThermIQ, bij voorkeur bevestigd aan het plafond, geven alleen warmte af waar en op welk moment het gewenst is in een huis, kantoor of andere locatie. Een bloemist die alleen in de buurt van de kassa verwarming nodig heeft en niet in de gehele winkel waar overwegend bloemen en planten staan, heeft met deze techniek de complete investering in anderhalf jaar al terug verdiend.

Nr 2 MKB Innovatie Top 100
De techniek van ThermIQ, onlangs uitgeroepen tot nummer 2 in de MKB Innovatie Top 100, is gebaseerd op elektriciteit, met zonne-energie als unieke bron. Met de aanschaf van een warmwaterboiler voor warm water behoort een dure cv installatie dan tot verleden tijd. De cirkel van decentraal opgewekte energie is daarmee gesloten.

,,Maar als je te weinig zonnepanelen kan plaatsen is het ook mogelijk de overige elektriciteit op basis van groene stroom te laten aanleveren. Zo kun je toch volledig duurzaam zijn’’, vult Niels van Lingen aan. ,,Andere voordeel van ThermIQ is dat je geen radiatoren en aansluitingen meer nodig hebt en efficiënter gebruik maakt van je energie. Van de 1000 watt warmte wordt maar 600 watt daadwerkelijk gebruikt. Bij ons systeem is dit verlies nihil.’’

Urgenda partner
ThermIQ dat de panelen in een eigen fabriek in Duitsland produceert, staat nu voor een grote doorbraak. Ziekenhuizen hebben inmiddels geslaagde proeven achter de rug. Hierbij wordt met name de omgeving waar een patiënt in bed ligt verwarmd op basis van een paneel en niet de complete omgeving. Urgenda, de organisatie die zich inzet voor duurzaamheid in Nederland, heeft besloten de partner te worden voor de thuismarkt voor ThermIQ. Particulieren kunnen dan voor bijna kostprijs via Urgenda de panelen en eventueel ook de aanleg regelen.

Een paneel verwarmt ca 25 m2. Een gemiddeld huis heeft 6 a 8 panelen nodig. Elk paneel is afzonderlijk vanaf elke plaats aan te sturen met een smartphone of tablet. Ook het verbruik is realtime te zien. ,,Want al deze features maken duurzaamheid niet alleen leuk, maar de gebruiker gaat ook veel bewuster om met zijn energieverbruik’’, weet Niels. De totale kosten voor een gemiddeld gezin bedragen op ongeveer 4000 euro (inclusief btw) en een modaal gezin bespaart direct 30 procent op de energierekening.

In bijgaand filmpje licht Niels van Lingen een en ander nog verder toe:

of luister naar dit recente interview in het programma ‘Zaken doen met’ van BNR

Op toernee met Hidden Champion Ecofont

julesparadijs1Afgelopen jaar heb ik mij ingezet om de Hidden Champions van het MKB in de spotlights te zetten. En dat is aardig gelukt, want 25 van de 100 bedrijven in de jaarlijkse MKB Innovatie Top 100 hebben het predikaat dat zij wereldwijd marktleider (top 5) zijn in een niche markt en of met een niche product en minimaal 70 procent omzet halen uit export. Onder wie winnaar Ecofont uit Utrecht dat de wereld verovert met een duurzaam font dat wel 50 procent toner en inkt kan besparen. Uiteraard speelt Ecofont ook een belangrijke rol in de internet-documentaire die Henk Jan Winkeldermaat dit najaar uitbrengt over dit fenomeen.

Evenals voorgaande jaren mocht ook Ecofont de beurs op Beursplein 5 openen met een gongslag. Het was voor mij een mooie aanleiding extra aandacht te vragen voor dit jonge bedrijf van eigenaar en mede oprichter Alexander Kraaij. Innoveren leidt altijd ook tot rimpelingen in bestaande (geïnstitutionaliseerde) markten. Juist MKB bedrijven zorgen uiteindelijk voor doorbraak vernieuwingen die anders niet gerealiseerd zouden worden. In het geval van Ecofont heeft de gevestigde macht die printers, toners en copiers levert geen belang bij een duurzame oplossing van Ecofont. Zij wil juist zoveel mogelijk inkt gebruiken en verdisconteren dat in de deals die zij met grootgebruikers afsluit in een prijs per afgedrukte pagina. Het wachten is op het moment dat Ricoh, HP, Kyocera, Xerox of Minolta door de inkopers worden gedwongen echt te verduurzamen…

Inmiddels hebben ook Nederlandse kranten al interesse in het product van Ecofont. In de uitzending van WNL op zondag doet juryvoorzitter Ruud Koornstra ook een hartstochtelijk oproep voor meer kansen op de markt voor dit soort parels van innovatieve bedrijven. Onlangs bezocht ik met Alexander Kraaij de presentatie van de duurzame top 100 van de Telegraaf. Hoofdredacteur Jules Paradijs was direct onder de indruk van de mogelijkheden (zie foto). De businesscase van een Braziliaanse krant gaat hij daarom graag onderzoeken. Wellicht wordt straks ook de krant van Wakker Nederland gedrukt met Ecofont.

Ook directeur Rinke Zonneveld (Ondernemerschap) van het ministerie van Economische Zaken werd bezocht. Hij gaat zeker kijken of zijn eigen departement op deze manier kan vergroenen. Tot slot bood Prins Maurits, een Koninklijke kruisridder op het gebied van duurzaamheid, om Alexander eens aan tafel te zetten bij een van de leiders bij de copiermultinationals. En daarmee is andermaal duidelijk geworden dat de MKB Innovatie Top 100 niet alleen een etalage is van innovatieve bedrijven, maar ook het platform voor doorbraak vernieuwingen.

Bijgaand een verslag over Ecofont op de NYSE Euronext beurs.

Made in Holland: auto die kan vliegen

hansbAls voorzitter van de door mij zelf opgerichte fanclub voor groene entrepreneur Hans Blokzijl beleef ik niet alleen veel plezier, maar kom ik ook vaak in contact met bijzondere mensen en projecten. Samen met Hans Blokzijl, een fervent autoliefhebber en verzamelaar van Volvo’s, bracht ik onlangs een bezoek aan de bedrijfslocatie van PAL-V, een auto die kan vliegen.

PAL-V staat voor Personal Air and Land Vehicle. De auto verandert in drie minuten in een Gyrocopter. Een opvouwbare propeller op de achterzijde van het voertuig zorgt voor stuwkracht, terwijl de PAL-V op de weg rijdt als een sportauto, die veel wegheeft van de eveneens Nederlandse Carver. De topsnelheid ligt op 180 km/h. Het bereik in de lucht is 350 tot 500 kilometer, afhankelijk van de uitrusting en de belading. Vooralsnog kan de PAL-V alleen opstijgen en landen op een van de twintig vliegvelden in Nederland.

Een rijbewijs voor de weg en een vliegbrevet (20 tot 40 vlieguren) heb je nodig om in een tweepersoons PAL-V te kunnen stappen. Ir Robert Dingemanse werkt met een team van ruim twintig experts aan zijn droom met tal van partners, waaronder het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NRL) en de Technische Universiteit Delft.

Afgelopen jaren heeft PAL-V Europe NV aan 1500 veiligheidstesten voldaan. Het voertuig is inmiddels goedgekeurd voor zowel de weg als het luchtruim. De PAL-V maakt gebruik van vele patenten en wordt om die reden amper nog getoond aan de buitenwereld en opgeborgen in een streng beveiligde omgeving. Met name vanuit China is grote belangstelling voor deze wereldprimeur.

Het komende jaar is een nieuwe investeringsronde van 15 miljoen euro nodig om de productie op te starten, zodat de eerste vijf PAL-V’s in 2015 kunnen worden geleverd. De eerste limited serie gaat ca 500.000 euro kosten. Daarna zakt de prijs tot ca 2,5 ton. De komende jaren gaat PAL-V werkgelegenheid bieden aan 250 medewerkers. De directie zoekt wat voor de productie de beste vestigingsplaats zou kunnen zijn omdat de PAL-V grotendeels in Nederland wordt geassembleerd.

PAL-V heeft alle potentie om een nieuwe hidden champion (een wereldwijde marktleider in een niche markt) te worden. Ik kan mij er nu al op verheugen wanneer dit fly/drive voertuig op woensdag 12 juni wordt gepresenteerd tijdens de bekendmaking van MKB Innovatie Top 100 in het Parktheater van Eindhoven, het slimste bedrijf van Nederland.

Bijgaand een filmpje van een van de testvluchten van de PAL-V op het vliegveld van Gilze-Rijen.