Topsport en Innovatiepark: een gemiste kans voor Nijmegen

Bijna een half jaar heb ik twee dagen in de week als innovatiemanager mijn ziel en zaligheid gestopt in het reanimeren van het plan voor het Topsport en Innovatiepark (TIP) in Nijmegen.

Vorig jaar omstreeks deze tijd kreeg het gemeentebestuur van de raad een laatste kans om de levensvatbaarheid van dit ambitieuze plan voor de sport, het onderwijs (wetenschap) en zorg aan te tonen. Eind 2011 besloot het bestuur het plan niet verder uit te werken omdat de financiële onderbouwing niet toereikend was en enkele partners nog geen sluitende contracten konden of wilden aangaan. De gemeenteraad evalueert deze week het TIP dat een voorgeschiedenis kent van drie jaar.

Los van de teleurstellende uitkomst denk ik dat er enkele lessen getrokken kunnen worden uit de voorbije jaren. De belangrijkste conclusie die ik heb getrokken is dat er vooral vanuit stenen is gedacht en gehandeld. Het huis van de topsport, zoals het TIP ook werd genoemd, leek een doel op zich. Voor het basketbal, volleybal, turnen en judo was inderdaad betere en grotere accommodaties wenselijk, maar N.E.C. verlangde door voortschrijdend inzicht uiteindelijk meer naar modernisering van het eigen stadion dan naar uitbreiding.
Het instituut voor sport en bewegen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) wilde graag een aantrekkelijke vestigingslocatie voor ongeveer 1300 studenten en de overige partners (de ziekenhuizen St Maartenskliniek, CWZ en UMC St Radboud) twijfelden lang over nut en noodzaak om mee te doen.

Het besluit om de stekker uit het TIP te halen was daarom onvermijdelijk en te billijken, maar toch…

Topsport is geen DNA van Nijmegen
Ik geloof nog steeds heilig in een wat gewijzigde opzet die van meerwaarde kan zijn voor de partners, de stad en de regio. Topsport past volgens mij niet in het DNA van de stad Nijmegen. Maar de sectoren zorg en onderwijs zijn wel essentieel voor de economie van Nijmegen.

Ruim een derde van de beroepsbevolking werkt in deze segmenten. Door de unieke kennis te bundelen en te laten samenwerken (het moeilijkste van innovatie!!) kan Nijmegen zijn positie als bakermat van Health Valley in Nederland versterken. Zeker omdat de sector zorg in de ogen van dit kabinet met maximaal vijf procent mag groeien omdat anders de collectieve kosten voor de samenleving op een te hoog niveau komen. De vraag om zorg als gevolg van vergrijzing zal echter significant toenemen. Alleen met radicale innovaties kan uiteindelijk die overheidsdoelstelling worden gerealiseerd.

Campus voor sport en vitaliteit
Vandaar dat ik niet pleitte voor een Topsport en Innovatiepark, maar voor een campus voor sport en vitaliteit waar ruimte en faciliteiten worden geboden om burgers langer fit te laten blijven en of sneller fit te laten worden. En een campus waar sport, zorg, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken.

Sport heeft vanzelfsprekend een cruciale functie bij het vergroten van vitaliteit, maar is daarnaast een voedingsbodem voor (wetenschappelijk) onderzoek om kennis te valoriseren. Sport heeft daarnaast een katalyserende functie voor maatschappij en samenleving. De gemeente faciliteert dit door een topsportaccommodatie aan te bieden op de campus.

Looplab
In amper zes maanden bleek dit concept erg kansrijk. Arbodiensten toonden serieuze interesse. En na lang zoeken en veel praten had ook een zorgverzekeraar serieuze interesse. Maar belangrijker: ook de belangrijkste sportorganisaties in de stad (de loop- en wandelsport) wilden graag meedoen. De inrichting van een looplab met als doel kennis te vergaren hoe de marathon binnen twee uur kan worden gelopen, werd al geopperd. Evenals een oneshop topzorg loket voor de vele internationale atleten die onder contract staan bij Jos Hermes.

Met de gemeente eerst als regisseur, maar later vooral als facilitator denk ik dat een economische impuls aan de stad zou kunnen worden gegeven met de campus voor sport en vitaliteit. Maar belangrijker: Nijmegen zou daarmee investeren in behoud van zijn unieke kennis op het gebied van zorg en onderwijs. Stil staan is immers achteruitgang.

Meest vitale stad
Graag had ik daar ook de ambitie aan verbonden om Nijmegen de meest vitale stad van Nederland te laten zijn. De grootste en belangrijkste werkgevers bleken graag bereid hiervoor een convenant af te sluiten om deze doelstelling waar te maken.

Ik veronderstel dat dit uiteindelijk ook zou hebben geleid tot verhoogde arbeidsproductiviteit en kostenbesparingen in de zorg. Een andere stad wil het initiatief graag overnemen, maar alleen Nijmegen heeft met zijn academische achtergrond, ziekenhuizen en HAN een unieke voedingsbodem voor een dergelijk concept. Een gemiste kans dus.

Mijn nieuwe (innovatie) uitdaging is tip TOP!

Als innovatiepromotor van Syntens Innovatiecentrum heb ik de mooiste baan die ik mij kan wensen. Toch ben ik vereerd en blij dat ik het komende half jaar van mijn werkgever de gelegenheid krijg twee dagen in de week op detacheringsbasis te werken voor de gemeente Nijmegen.
Als innovatiemanager van het Topsport- en Innovatiepark (TIP) heb ik de opdracht gekregen inspirerende verbindingen te leggen tussen sport, onderwijs, zorg en MKB-bedrijfsleven. Dit moet leiden tot een plan waar de gemeenteraad in het voorjaar van 2012 definitief mee instemt. De gemeenteraad gaat daarbij niet over een nacht ijs, want met de totale investering in dit complex is een bedrag gemoeid van ruim 71 miljoen euro.

Innovatieve MKB bedrijvenHet Topsport- en Innovatiepark moet uiteindelijk ruimte bieden aan topsportverenigingen (eredivisiebasketballclub Magixx playing for KidsRights, volleybalvereniging VoCASA, Stichting Topjudo Nijmegen, turnvereniging De Hazenkamp en betaaldvoetbalorganisatie N.E.C.), het instituut sport en bewegen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), medische instellingen (UMC St Radboud, CWZ en St. Maartenskliniek) en innovatieve MKB-bedrijven.

Kenniscentrum
Als al deze partijen daadwerkelijk gaan samenwerken dan ontstaat in de Goffert een uniek kenniscentrum op het gebied van gezondheid en (top)sport. Maar er wordt ook een bron aan (medische/sport) innovaties gecreëerd. Met een tweet en een simpele aanpassing van mijn Linkedinprofiel heb ik al tal van inspirerende reacties gekregen van ondernemers en instellingen die graag een bijdrage willen leveren aan het realiseren van deze ambitie in Nijmegen. Een bijzondere geste kwam ook van een automerk (Toyota) die een dag lang op alle mogelijke zenders mij feliciteerde met deze functie in de vorm van een commercial. Erg grappig.

Om mij volledig te concentreren op deze taak leg ik mijn onbezoldigde taak als lid van de adviesraad van N.E.C. neer. N.E.C. wordt bovendien de toekomstige hoofdhuurder als betaald voetbalorganisatie en heeft ook een groot belang bij het TIP. Samen met het stadion van Heracles kent de Goffert de hoogste bezettingsgraad. Uitbreiding is daarom dringend gewenst. Ter afsluiting van mijn rol bij N.E.C. heb ik nog wel voor een speciale N.E.C.-krant afgelopen weken de aankopen Melvin Platje, Stef Nijland, Nick van der Velde en Ryan Koolwijk in het trainingskamp in Zeeland geïnterviewd.

Jonglerend interviewen
Als ex-sportjournalist wilde ik het weer eens anders aanpakken dan gebruikelijk, bv door gebruik te maken van sociale media. De spelers heb ik daarvoor jonglerend gedurende een minuut ondervraagd. Geeft weer eens een ander beeld van een speler. En de beelden verspreiden zich inmiddels viraal over het web.

Jongleren met Melvin Platje

Jongleren met Stef Nijland

Jongleren met Ryan Koolwijk

Inspiratie versnellingskamer N.E.C. 2015

nec-nijmegenBijna alle betaald voetbalorganisaties moeten door verlaagde commerciële inkomsten door de stagnerende economie, de ‘ ingeklapte’ transfermarkt en de verminderde opbrengsten uit mediagelden dit jaar miljoenen euro’s bezuinigen. Dat geldt ook voor N.E.C.. Hoe doorbreek je zo’n spiraal als onderneming?

Als lid van de adviesraad heb ik voorgesteld niet (alleen) te kijken naar kostenbesparingen, maar vooral ook naar welk toekomstscenario er kan worden ontwikkeld voor de toekomst. Samen met de andere leden van de adviesraad hebben we tientallen experts van naam en faam geïnteresseerd voor dit gemeenschappelijke belang van het betaald voetbal.

Voetbalbestuurder van de eeuw, Harry van Raaij, maar ook trendwatchers, journalisten, voetballers, marketeers, ondernemers, sponsors, supporters, politici en studenten vormden het panel. Prof. dr. Theo Camps, zelf ook N.E.C.-fan , bleek bereid namens zijn organisatie Berenschot de Versnellingskamer, ter beschikking te stellen. Met dit computernetwerk kan met grote groepen tegelijkertijd worden gebrainstormd. De uitkomsten verschijnen direct op een groot scherm. In nog geen drie uur kan dit veel opleveren, zo bleek deze week.

Algemeen directeur Jacco Swart durfde zich daarbij kwetsbaar op te stellen en kreeg eerst kritiek, maar vervolgens tientallen suggesties en uiteindelijk lof dat N.E.C. op deze manier zijn eigen achterban maar ook een leger aan experts aan zich weet te binden. Waar eerst de kritiek is dat N.E.C. geen identiteit heeft, luidde later de conclusie ook dat N.E.C. zich onderscheidt door op deze manier de latente kracht van voetbal manifest te maken met zo’n inspiratie versnellingskamer N.E.C. 2015…

De komende weken worden de uitkomsten verder uitgewerkt, maar intrigerend vond ik dat bepaalde visionairs vooral de oplossing voor de huidige crisis zochten in niet geijkte antwoorden (innovatie!).

Twitterende coach in dug out
Als je geen geld hebt, maar innovatief wil zijn, waarom laat je de trainer niet twitteren waarom hij een bepaalde speler wisselt? In een klap wordt de club daarmee op de kaart gezet, zo suggereerde Peter Koudstaal, auteur van het Boek Nieuwe verbindingen. ,,Want dat doet nog niemand.’’

En voetbalvisionair Hans Schraders zette menigeen tot nadenken met zijn advies juist geen groter stadion te bouwen. Hij stelde voor het huidige McDos Goffertstadion zo te houden en waar mogelijk te verfraaien, maar vooral te investeren in het vergroten van het bereik met nieuwe interactieve diensten om alle thuiswedstrijden live in de huiskamer te krijgen van alle fans in Nijmegen en omgeving.

Een kwart eeuw geleden werd Hans Schraders een luchtfietser genoemd toen hij voorspelde dat alle staanplaatsen en hekken in de voetbalstadions zouden verdwijnen en dat de inkomsten uit mediagelden veel hoger zouden worden dan recettes. Niemand kon zich dat voorstellen dat dit ooit zou gebeuren. Zou hij in 2015 weer gelijk krijgen?

In bijgaand filmpje kijkt Jacco Swart namens de directie van N.E.C. terug op de inspiratie versnellingskamer N.E.C. 2015, die ook menig onderneming zou kunnen gebruiken om te komen tot een nieuwe horizon.

Buitenspel, de prijs van de doodschop

dannyboekAls (onbezoldigd) adviseur van N.E.C. heb ik ook veel contact met oud spelers, onder wie Danny Hoekman. Ik was er 25 jaar geleden als journalist van het Algemeen Dagblad bij dat hij als broekkie een lucratief contract kon tekenen bij West Ham United. Tot verrassing van zelfs zijn ouders besloot hij indertijd nog een jaartje in Nijmegen te blijven spelen. Dat is tegenwoordig ondenkbaar, want de meeste spelers kiezen bijna altijd voor het beste contract.

Later besloot hij een rechtszaak aan te spannen tegen collega voetballer Jan Willem van Ede van FC Utrecht omdat hij blijvend last hield van de gevolgen van een doodschop van de doelman. Na 20 jaar procederen werd vastgesteld dat hij meer dan 12 miljoen euro schade had opgelopen. Dat was gebaseerd op deskundigheidsverklaringen van experts uit het betaald voetbal die er van overtuigd waren dat er voor Hoekman een grote carrière in het verschiet had gelegen wanneer hij fit was gebleven. Uiteindelijk heeft Hoekman genoegen genomen met een lager bedrag. Waarmee FC Utrecht voor een faillissement werd behoed.

Toch schreef Hoekman geschiedenis met deze uitspraak. Dat was voor hem aanleiding mij twee jaar geleden te polsen er een boek over te schrijven. Als innovatiepromotor was ik geïnteresseerd in de case, maar niet in deze opdracht. Ik bood daarop als vriend de zaak op een (andere/vernieuwende) manier onder de aandacht door een symposium te organiseren met aansprekende experts. En dat moment, gisteren in het KNVB Sport en Conferentiecentrum, werd tevens benut om het boek, geschreven door Jan Brouwer de Koning met de titel “Buitenspel, de prijs van de doodschop” te presenteren. In het panel namen zitting:
• scheidsrechter Roelof Luinge
• officier van justitie/aanklager betaald voetbal Fred Westerbeke,
• voorzitter Danny Hesp van de spelersvakbond en als speler ooit ook slachtoffer van een ‘doodschop’,
• trainer Co Adriaanse,
• ondernemer Frans van Seumeren, die voor een bedrag van 16 miljoen euro een meerderheidsbelang in FC Utrecht heeft genomen,
• tv commentator Ever ten Napel en
• Europarlementarier Toine Manders (portefeuille interne markt en voetbal).
Lees verder

Etalage voor innoverend MKB


De eerste weken na de MKB Innovatie Top 100 vooral benut voor de nazorg, uitrusten en daarom geen tijd genomen voor een nieuwe update van dit weblog…
Meer dan 400 ondernemers, genodigden en collega’s hebben de dag in het McDOS Goffertstadion van N.E.C. bezocht. En bijna 75% van de aanwezigen vond dat de dag goed tot zeer goed aan de verwachtingen had voldaan. Maar ik ben ook geconfronteerd met ondernemers die teleurgesteld tot boos waren omdat ze niet in de top 100 stonden. Beschouw dit ook maar als een compliment….
De belangrijkste doelstelling om een etalage te vormen voor innoverend MKB is glansrijk geslaagd. Prachtige items via NOS Journaal op 3, BNR nieuwsradio, voorpaginanieuws in dagblad de Pers, Radio 1 (KRO Goedemorgen Nederland), bijna 10.000 nieuwe hits op MKB Innovatie Top 100 via Google en vooral veel aandacht in de vakpers. Daarnaast hebben meer dan 750 mensen naar de internetuitzending bekeken, van wie de helft de registratie live heeft gevolgd.
De vijfde (lustrum) editie wordt op verzoek van de provincie Brabant volgend jaar in het zuiden van het land georganiseerd. Inmiddels ook bezig met de spin off van het evenement. Na een week hebben zich al 35 van de 100 ondernemers aangemeld voor de community MKB Innovatie Top 100 via LinkedIn
Voor meer sfeerimpressie zie u ook: www.syntens.nl/innovatietop100.

Top 3 met jury

Top 3 met jury

<

MKB Innovatie Top 100 live op internet

Loek HermansAls organisator van de MKB Innovatie Top 100 proberen we ook voortdurend te kijken naar nieuwe innovatieve concepten. Voor donderdag 14 mei 2008 hebben zich ruim 350 gasten aangemeld. De meeste innovatieve MKB-ers gaan elkaar die dag ontmoeten in het McDOS Goffert voetbalstadion van N.E.C..
Vanaf 16.45 uur gaan we het programma integraal uitzenden via internet. Company Webcast uit Rotterdam verzorgt de techniek die middag. Op die manier kunnen de medewerkers, relaties en anderen geinteresseerden de uitslag ook live meemaken achter de pc.
En daags na de uitzending volgt een radiocommercial van Loek Hermans als voorzitter van MKB Nederland en bestuurslid van Syntens gedurende een week op BNR nieuwsradio om ook andere ondernemingen aan te moedigen te blijven vernieuwen. Innovatieve ondernemers maken immers het verschil in de economie.
De spot is hier alvast te beluisteren:
Radiocommercial BNR nieuwsradio

Kennismakingsbericht als persbericht

2387435508_a3a055ee31_t1Vandaag eindelijk tijd gezien een selecte groep van journalisten te informeren over mijn nieuwe functie en dit bericht te gebruiken (misbruiken..) om de MKB Innovatie Top 100 van volgende week donderdag aan te kondigen. Ook een mooie manier om je contacten op te frissen en nieuwe banden aan te gaan, zo merkte ik direct na verzending. Het volgende bericht heb ik verstuurd:

Kennismakingsbericht innovatiepromotor

Graag stel ik mij (Herman Poos) voor als innovatiepromotor namens Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers:

Na ruim vier jaar gewerkt te hebben als manager corporate communicatie ga ik verder in de functie van innovatiepromotor. Als opdracht heb ik meegekregen de organisatie Syntens, die jaarlijks 20.000 adviezen verstrekt aan 13.000 bedrijven in het MKB, nader te positioneren in recessie en het belang en noodzaak van innovatie verder uit te dragen richting politiek en de media.

Afgelopen weken heeft dit tot een aantal concrete acties geleid, die ik graag onder de aandacht wil brengen:

– Maandelijks wordt een videonieuwsbrief voor ondernemers over innoveren naar de relaties van Syntens: www.innovatie-magazine.nl. Het streven is met partners deze nieuwsbrief uit te breiden naar een ondernemingsmagazine. Deze week is de eerste editie van www.ondernemersmagazine.tv mede onder de vlag van minister Maria van der Hoeven (EZ) verstuurd naar 80.000 ondernemers. In deze speciale editie worden praktische tips gegeven over ondernemen in recessie.

– Introductie programma ‘Duurzaam innoveren, doe MEE’ onder leiding van Prins Carlos en ondernemer Ruud Koornstra (Tendris). Bij deze kick off bedachten bijna 100 ondernemers in een dag nieuwe duurzame concepten, zoals geluidshinder omzetten in energie en de werkloze vissersvloot inzetten om petflessen op te vissen in de vervuilde oceaan. Een duurzaam interactief boekje is te zien via: http://syntens.ibrochure-online.nl/duurzaam

– Organisatie van de MKB Innovatie Top 100 op donderdag 14 mei in het voetbalstadion van N.E.C. met als doel het belang van innovatie en de rol en functie van het MKB te vergroten. Op de dag zelf wordt ook een sportinnovatiemarkt georganiseerd. Evenals workshops over virtueel netwerken (Prof. Cor Molenaar), Anders ondernemen in recessie en motiveren van personeel is topsport (basketbalcoach Ton Boot). Zie ook: www.syntens.nl/innovatietop100

– In juni wordt met Rabobank Limburg een pilot gedaan met het initiatief van de “Innovatiefabriek” waarin relaties van banken of accountants inspiratie kunnen opdoen voor vernieuwingen, ook in recessietijd. Na evaluatie zal dit initiatief door Syntens ook aan derden worden aangeboden.

Cor Molenaar: praktisch, maar ook visionair

goffertstadion-3Ook Cor Molenaar spreekt graag op de MKB Innovatie Top 100. Ik heb Cor als bijzonder hoogleraar van de Erasmus Universiteit in het verleden menigmaal horen spreken over emarketing/ecommerce. Hij is een echte visionair, maar kan ook verbanden leggen met praktische toepassingen voor het MKB en grote ondernemingen.
De laatste jaren hebben we ook een gezamenlijke liefde, want we maken beiden deel uit van de adviesraad van N.E.C.. En dat is een tweede reden dat Cor graag optreedt tijdens het jaarlijkse event voor innoverend MKB, want de locatie is het stadion van N.E.C.,.
Ik heb Cor gevraagd vooral te praten op welke wijze het MKB zaken kan doen met en in een virtuele wereld en wat RFID in dat verband kan betekenen. Het bedrijf Badge2Match verzorgt daarbij een concrete toepassing met interactieve badges. De startende onderneming is zo blij met deze kans dat de onderneming deze week via reclamespotjes op BNR Nieuwsradio aankondigt de deelnemers aan de MKB Innovatie Top 100 te voorzien van hun badges.
Bijgaand een video preview van Cor Molenaar over RFID en de kansen voor het bedrijfsleven.

N.E.C. is ook een social network

hsv1Afgelopen week ook even op en neer gereden naar Hamburg om de voetbalwedstrijd tussen HSV en mijn favoriete club N.E.C. bij te wonen. Samen met onder andere mijn reisgenoot Jochem van Gelder (rechts op de foto) gefascineerd toegekeken en beleefd welke emoties voetbal in positieve zin kunnen oproepen. We raakten er niet over uitgepraat.
Op de Reeperbahn keerden de honderden gehelmde agenten overdag uiteindelijk maar terug naar hun busjes en konden Nederlandse en Duitse supporters zelfs gebroederlijk in de metro stappen naar het stadion. Zelfs de tv verslaggevers van ZDF moesten erkennen dat de sfeer uitzonderlijk was door het community zingen tussen de 4.200 meegereisde fans uit Nijmegen en de bijna 30.000 supporters van HSV. Wethouder Paul Depla (Nijmegen), maar ook collega wethouder en fervent N.E.C. supporter Jos Janssen (Cuijk) zagen andermaal dat voetbal bruggen slaat in de samenleving tussen alle klassen en standen. Lees verder