Een blakende gezondheid is maakbaar…

functional-foods_1-1024x682Pascal van Dels (42) werkt aan de ultieme vorm van transparantie van voeding, Maar de omgeving waarin hij dat doet, zorgt voor maximale verwarring. Omgeven door een walm van suiker en bier demonstreert de kwaliteitsmanager van DIS – toonaangevend op het gebied van het afvullen van blikjes bier en energydrinks – de door hem ontwikkelde Q-Food Quantos apparatuur. In enkele minuten analyseert hij alle relevante inhoudsstoffen. Vroeger had een professioneel laborant hier dagen zo niet weken voor nodig.

Ironisch genoeg heeft de voedingsmiddelentechnoloog de opdracht het suikergehalte van de producten te verlagen. Nu rijden dagelijks nog drie vrachtwagens met suiker het fabrieksterrein van DIS in Sittard op. Zoveel suiker wordt verwerkt in de tientallen miljoenen blikjes die jaarlijks van de band lopen. Brouwerijen als Crombach en Heineken, maar ook Red Bull en Mountain Energydrinks laten hier hun blikjes vullen.

Hol van de leeuw
img_4941In het ‘hol van de leeuw’ voert Van Dels niet alleen strenge kwaliteitscontroles uit, maar broedt hij ook op zijn grote droom om functional food en weer later personal food een plek te geven op de menukaart van een (bedrijfs)restaurant. Zijn Q-Food Quantos computer is daarbij zijn belangrijkste bondgenoot.

Evenals Rob Baan van Koppert Cress, winnaar van de Koning Willem 1 prijs, werkt Pascal aan verdieping van bewijsvoering dat groente (en een beetje vlees) het beste medicijn is om gezond te blijven.

Pascal, ooit opgeleid als professioneel bierproever, meet met de afdeling R&D van Koppert Cress bijvoorbeeld de voedingswaarde en vooral de effecten van sulforafaan in specifieke cressen. Dat is arbeidsintensief en een complex traject.
Eerst moet deze autonome stof worden gedetecteerd. Daarna moet in samenwerking met de medische sector onderzocht worden of deze stof wordt opgenomen in het menselijk lichaam, maar ook terecht komt in het beoogde lichaamsdeel en daar werkt. Pas als alle gevaren en risico’s in kaart zijn gebracht, bestaat er een gerede kans dat deze toepassing wordt geaccepteerd door de wetenschap.

In de toekomst zou dat een doorbraak kunnen betekenen voor bijvoorbeeld nier kankerpatiënten’’, zo mijmert Pascal van Dels, die met functional food op kortere termijn al zijn eerste successen denkt te oogsten. Hij laat zich daarbij inspireren door de filosofie van Dutch Cuisine, die de 80-20 regel nastreeft: 80 procent groente en 20 procent vlees. De norm van 250 gram groente per dag van het voedingscentrum zou dan wellicht geen utopie meer hoeven te zijn.

Pascal doet ook een proef met personal food waarbij hij dagelijks recepten aanreikt om zijn proefpersonen zes dagen in de week op maat te laten eten. De zevende dag wordt overigens cheatday genoemd. Dan ben je vrij te eten wat je wilt.

Voeding als medicijn
Uitgekiende voeding is de best medicijn om gezond te blijven. Pascal is daar van overtuigd. Van het model van personal food kwijlt hij bijna, want in deze geoptimaliseerde omstandigheden bepaalt niet meer de industrie hoe de vakken in de supermarkt worden gevuld, maar zit de consument in de regiestoel. Hij krijgt wat hij nodig heeft.
,,En dat hoeft echt niet duurder te zijn’’, weet Pascal van Dels. ,,Als je met de seizoenen mee eet, dan gebruik je niet alleen groente en fruit die verser is, maar ook die smaakvoller en goedkoper is. Het is toch zonde en duur waterige aardbeien met kerst te eten? We zijn bovendien vergeten welke voedingswaarde groente en fruit hebben. Ik eet koolsoorten om meer weerstand op te bouwen. En als de tijd van blauwe bessen aanbreekt, dan eet ik ze graag. Want ze zijn goed voor je huid.’’

In het kielspoor van zijn missie bemoeit Pascal zich ook met het nieuwe bedrijfsrestaurant van Koppert Cress waar het personeel (vooral) gezond kan eten en straks op maat wordt bediend. Met veel belangstelling volgen andere organisaties deze ontwikkeling al. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Innovatiekabinet: van (Apollo)droom naar daad

Na de Apollodromen van de heldinnen van de ministers uit het Innovatiekabinet van de Kamer van Koophandel hebben nu ook de bewindslieden zelf hun dromen uitgesproken.
De ministers, een gezelschap van opiniemakers, ondernemers en wetenschappers, die belangeloos deelnemers aan de jaarlijkse verkiezing MKB Innovatie Top 100 ondersteunen met hun kennis, expertise en netwerken hebben vooral gekeken naar toekomstige wensen op hun eigen vakgebied.

Deze week verschanst het kabinet zich in Houten in Fort Vechten om een of enkele dromen verder uit te werken. Het streven is later dit jaar deze dromen nader vorm te geven, samen met de ondernemers die afgelopen tien jaar in de top 100 hebben gestaan.

9789462761094-240x300Als voorschot presenteert professor Wim de Ridder als minister van Welvaart en futuroloog het boek “Metamorfose, de nieuwe welvaart”. Hij schetst daarin de gevolgen van de digitale ontwikkelingen. ,,Als we niet oppassen gaat Google aan de haal met het netwerk voor de stroom en big data gaat onze gezondheid regisseren. Mijn Apollodroom is dat we beter nadenken en anticiperen op deze ontwikkelingen’’, aldus Wim de Ridder.
,,Tegelijkertijd ontstaan er ook kansen. De komende tien jaar verdwijnt vijftig procent van de banen. Met name bij de gevestigde orde. Er komen minimaal zoveel nieuwe banen voor terug, maar dan anders georganiseerd. Burgers gaan eigen producten en diensten ontwikkelen voor homogene groepen met specifieke wensen.’’

Dr. Dr. Johan F. Hoorn, minister van slim en creatief, heeft zijn droom al vervat in een semi- wetenschappelijk publicatie over The Ultimate Android dat je beschermt en verbindt met alle mogelijke devices (AI, robots, big data, Internet of things). Als een persoonlijke Avatar for life (PAL) groeit hij met je mee en past zich aan de tijdsgeest aan. Het beschermt je data en gidst je door de overload aan informatie.

Designthinker Marieke van Dijk, minister van de menselijke maat, is mede architect van dit initiatief voor het ontwikkelen van Apollodromen. Haar eigen droom is – in navolging van Zweden en Denemarken- de oprichting van een atelier voor sociale innovatie. Dat moet een plek worden voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Ze heeft inmiddels zeer positieve ervaringen opgedaan met sessies rondom dierenwelzijn en het vernieuwen van de lokale democratie. Deze week krijgt dat in Utrecht al een vervolg in de vorm van een Bootcamp over het thema Open Overheid.

Jan van Betten zou graag, in navolging van Nudge, met burgers en ondernemers de mouwen willen opstropen voor een duurzaam initiatief. Hij volgt nu al met grote belangstelling de Rotterdamse kandidatuur voor de Wereld Expo in 2025. In het kader hiervan wordt onderzocht een wijk te bouwen met afvalplastic. Deze Apollodroom leidt niet alleen tot een nieuwe vorm van denken, werken en handelen maar ontketent ook nieuwe kennis en banen, zo droomt Jan al hardop.

RobBaan_500pixhoogklzwCEO Rob Baan van Koppert Cress heeft RTL (Z/ Late Night) al ingezet als podium om zijn Apollodroom voor veilig voedsel uit te dragen. Ook staatssecretaris Martijn van Dam (EZ/voeding) heeft de kassen met microgroenten van de minister van voeding en gezondheid uit het Innovatiekabinet al meermalen bezocht. Baan keert zich tegen bewerkt voedsel en breekt een lans voor de consumptie van verse groenten en fruit als medicijn voor het voorkomen van niet-overdraagbare ziekten als obesitas, kanker, diabetes 2, hart en vaatziekten.

baleinwalvisBiomimicry expert Saskia van den Muijsenberg is minister van Vooruit naar de natuur en droomt ervan dat de natuur nog veel meer en vaker nieuwe inzichten en inspiratie mag geven. In haar ultieme droom ziet ze dat biomimicry een vast onderdeel wordt van een holistische aanpak voor duurzame uitdagingen. Een mooi voorbeeld vindt ze al dat windmolens met de rotorbladen die kenmerken heeft van een bult waltvis zelfs met weinig wind nog energie kunnen opwekken.

Mary van Vucht, minister van ‘We doen het anders’, brengt nabuurschap in de praktijk in de stad. Zij hoopt dat de samenleving zich minder laat leiden door winstbejag en prudenter omgaat met humanitaire kwesties.

Dr. Pauline Voortman, minister van vertrouwen, zoekt de sleutel voor een betere en mooiere wereld ook in de zachte kant. ,,We stevenen af op een maatschappij waarin onder druk van stress naar meer controle en beheersing wordt gegrepen. Dat leidt doorgaans tot medewerkers die gefrustreerd raken omdat zij zich niet gehoord en gewaardeerd voelen. Terwijl het zou mooi zijn als we juist op het werk een gevoel van verbinding ervaren. Ik hoop dat werkend Nederland zich laat leiden door waarden vakmanschap.’’
Om in een adem daar aan toe te voegen dat het werkplezier dan toeneemt, maar ook de (bedrijfs)resultaten.

Lars van Ginhoven, minister van Nieuwe Rijkdom, realiseert zijn eigen Apollodroom al op zijn zorg- en recreatieboerderij en zijn vaarkantie-community. Hij zou graag zijn gedachtegoed verder willen uitbreiden zodat meer burgers en organisaties elkaars overwaarde beter benutten. ,,Wat is er mooier dan je bezit, kennis en talent te mogen delen?’’

Als premier van oplossingen in het Innovatiekabinet hoopt Ruud Koornstra alle Apollodromen van zijn bewindslieden onder te brengen in de Development Goals van de Verenigde Naties.
,,Geen armoede, geen honger, goede gezondheid en hoogwaardig onderwijs voor iedereen. Daar kan toch niemand tegen zijn? Laten we allemaal een bijdrage leveren! Als we alle zeventien doelen halen, dan hebben we het paradijs op aarde.

In de bijlage zijn alle dromen na te lezen, maar ook de wijze waarop het onderwijs hierop kan anticiperen. Op dinsdag 5 juli tijdens de bekendmaking van de lijst genomineerden voor de MKB Innovatie Top 100 wordt een werkconferentie georganiseerd rondom de Apollodromen.

Sustainable Development Goals_E_Final sizes

Elf Apollodromen van elf bijzondere vrouwen

neil-armstrongVandaag op LinkedIn dit blog gepubliceerd:

Verbeeldingskracht van president Kennedy leidde in 1969 tot de eerste stap op de maan. Uiteindelijk heeft deze ‘Apollodroom’ geleid tot mobiel internet, zonne-energie en nieuwe technieken voor het filteren van water. De investeringen van 20 miljard dollar verbleekten bij de impact van deze eerste stap op de maan.

Sigrid Johanisse, directeur van StartupDelta en daarvoor persoonlijk adviseur van voormalig EU commissaris Neelie Kroes hoefde niet lang na te denken over het belang van een Apollodroom. Samen met tien andere ‘topvrouwen’ heeft ook Sigrid haar droom uitgesproken in het kader van de internationale dag van de vrouw op dinsdag 8 maart.

De keuze van de vrouwen is bepaald door de elf leden van het Innovatiekabinet van de KvK, een gezelschap van wetenschappers, ondernemers en opiniemakers die belangeloos hun kennis en netwerk beschikbaar stellen aan innovatieve ondernemers die deelnemen aan de MKB Innovatie Top 100.

De Apollodromen zijn bedoeld als bron van inspiratie. Op 8 maart staat BNR Zakendoen Met (14.30 u) in het teken van de internationale dag van de vrouw en dit initiatief van het Innovatiekabinet. Jacintha Scheerder praat dan als futuroloog over haar Apollodroom op het gebied van onderwijsvernieuwing.
De heldinnen van het Innovatiekabinet zijn tamelijk unaniem waar we ons de komende jaren echt druk over moeten maken: een schone (duurzame) wereld met meer sociale cohesie. In de geest van Ruud Koornstra, premier van de oplossingen, is iedereen, van wetenschapper tot ondernemer of publicist, blijmoedig over de kansen en mogelijkheden.

CEO Meiny Prins van Priva ziet zelfs exportmogelijkheden voor Nederland als groene stad. Haar concern is gevraagd een wereldstad als Beijing te adviseren over de mondiale uitdaging om de verstikking van deze metropool te beteugelen. Haar initiatief (Apollodroom) voor Sustainable Urban Delta bevat 1001 oplossingen.

harberinkOp lokale niveau zoekt boerin Annette Harberink haar heil in de bestrijding van de “kapitalistische landbouw”. Volgens haar de grootste bron van uitstoot van broeikasgassen. Zij realiseert voedselproductie in combinatie met natuurbeheer.

Het Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) zet zich in om de steden schoner te krijgen. Zij wil graag met beleid vanuit de politiek ondersteunen dat er meer nieuwe concepten worden ontwikkeld voor recycling van afval, maar ook dat de zelfrijdende auto in de stad de ruimte krijgt.

Op het gebied van cohesie droomt ex-hockeyster Carina Benninga ervan als we ons meer bekommeren om de mensen bij ons in de buurt. Publicist Annemarie van Gaal zet zich in voor mensen met een klein of gemiddeld inkomen zodat zij ook gebruik kunnen maken van juridische bijstand.

Alle heldinnen zijn het ook eens dat het onderwijs systeem nu achter de feiten aanloopt. We leren de geschiedenis van gisteren, maar worden niet opgeleid voor de toekomst. ,,Alles is opzoekbaar. Tegenwoordig kunnen kinderen niet meer mooi en goed schrijven en krijgen ze een punt in mindering als de tekst onleesbaar is. In de nieuwe tijd doe je dit toch digitaal!’’, zo verzucht Annemarie van Gaal.
Komende maand spreken de leden van het Innovatiekabinet hun dromen uit. Onderstaand de volledige dromen van hun heldinnen:

Meiny Prins is algemeen directeur van Priva en heldin van minister Rob Baan van het Innovatiekabinet. Priva is wereldmarktleider in klimaat- en procesbeheer in de tuinbouw. In een op de drie utiliteitsgebouwen in Nederland worden Priva producten toegepast voor de beheersing van het binnenklimaat.
De thema’s waar Meiny Prins zich voor inzet zijn duurzaamheid, innovatie en internationalisering. Zij is initiatiefnemer van ‘Sustainable Urban Delta’, wat als inspiratie dient voor een nieuw verdienmodel voor Nederland Met deze verzameling parels op het gebied van water, voedsel, energie en kennis wil zij laten zien dat in ons land krachten en talenten aanwezig zijn om mondiale, grootstedelijke vraagstukken op te lossen.

Nederland als groene stad
,,Mijn Apollodroom is dat Nederland wordt gezien als de groenste stad van de wereld met slimme oplossingen op het gebied van energie, voeding, water en mobiliteit. Wereldwijd verhuizen er dagelijks meer dan 180.000 mensen van het platteland naar de stad. Binnen 15 jaar zal naar schatting 60 tot 70 procent van de wereldbevolking in grootstedelijke gebieden leven.
Nederland herbergt alle denkbare kennis om die metropolen beter in te richten. Voor Beijing is samen met de topsectoren al een visie ontwikkeld voor een stadsdeel aan de zesde ring van Beijing.
Nederland heeft genoeg pareltjes om hier een nieuw exportproduct van te kunnen maken, maar dan moeten we verder kijken dan de verkokering op basis van het topsectorenbeleid. Nederland verstikt nu door zijn bestuurlijke complexiteit.
,,Het onderwijs kan daar ook op inspelen door studies en vakken meer integraal aan te bieden en studenten weer op te leiden tot specialisten en niet tot managers.

Annette Harberink is heldin van minister Lars van Ginhoven uit het Innovatiekabinet. Annette bestiert de biologisch-dynamische Natuurderij Keizerslande aan de IJssel. Dit melkveebedrijf heeft belangrijke neventaken als grootschalig natuurbeheer, verhoging van de biodiversiteit, watermanagement alsmede recreatie en educatie. Het bedrijf beslaat ca 170 ha, werkt nagenoeg met gesloten kringlopen en ontvangt geen subsidies. Twee derde van de inkomsten komt uit melk en vlees, de rest uit natuur- en waterbeheer.

Voedselproductie en natuurbeheer combineren
,,Mijn Apollodroom is dat de vlees- en zuivelindustrie niet meer voor de grootste uitstoot van broeikasgassen zorgt. Ik wil laten zien dat voedselproductie kan worden gecombineerd met natuurbeheer. Lobbyclubs voor de huidige kapitalistische landbouw, maar ook rigide regelgeving maken dit streven haast onmogelijk.
Ik hoop dat het onderwijs ruimte biedt om constructief kritisch te kijken naar de huidige manier van werken in de agrarische sector. Op onze Natuurderij geven we jaarlijks aan twee- tot drieduizend mensen voorlichting. Met een beetje steun van de Postcodeloterij zou ik dat graag willen uitbreiden, maar ook door meer mensen te laten proeven van echte en gezonde producten.’’

Stientje van Veldhoven is de heldin van minister Jan van Betten uit het Innovatiekabinet. Als Tweede Kamerlid van D66 is zij al drie keer uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar. Stientje zegt zich in te zetten voor meer energiebesparing voor particulieren en bedrijven, meer bescherming van onze natuur en meer hergebruik van grondstoffen.

Schone lucht in steden
,,Mijn Apollodroom is dat de lucht in de steden net zo schoon wordt als in het Alpengebied. Dat is goed voor onze gezondheid, maar het dwingt ons ook beter na te denken over technologische oplossingen die er al zijn. Dat kan variëren van nieuwe logistieke concepten voor distributie in binnensteden en de zelfrijdende auto tot design voor recycling van afval zodat afval niet meer verbrand hoeft te worden. Met deze transitie ontstaan ook kansen voor het bedrijfsleven.
,,De scholing moet hierop worden aangepast. We moeten leren denken en werken in ketens. Dat betekent geen producten meer maken die niet herbruikbaar zijn. Dat geldt ook voor lithium batterijen in elektrische auto’s. Na gebruik moeten er restproducten van gemaakt kunnen worden. Of eventueel ander materiaal worden gebruikt. Dat vergt veel meer flexibiliteit. Daar kan het onderwijs niet vroeg mee beginnen, zoals gelukkig al het geval is op Montessori- en Daltonscholen.’’

Carina Benninga is heldin van minister Pauline Voortman uit het Innovatiekabinet. Carina heeft al een rijk leven achter de rug als voormalige hockeyinternational, die driemaal heeft deelgenomen aan de Olympische Spelen. Ook als trainer-coach heeft ze menig topteam geleid. Ze is daarnaast oprichter van de sportersvakbond NL Sporter. In haar huidige arbeidzame leeftijd richt zij zich met Bureau Benninga en voorheen met Van Ede & Partners op self-leadership (emotioneel, mentaal, fysiek of spiritueel).

Stel je hart open voor medemens
,,Mijn Apollodroom is dichtbij huis. Wat zou het mooi zijn wanneer we wat meer om elkaar geven in de buurt. Als we minder wantrouwen hebben en ons hart durven open te stellen voor de medemens dan kunnen we veel meer bereiken en worden we ook gelukkiger!
Met Peerby kun je al heel eenvoudig materialen delen. Tot een auto aan toe. Maar dat geldt ook voor kennis of een handje uitsteken wanneer iemand hulp nodig heeft. Als we allemaal een uurtje in week bereid zijn een hulpbehoevende buurman of buurvrouw te helpen, dan kunnen we de kosten van zorg in de hand houden.
Het onderwijs kan hier een goede bijdrage aanleveren door positieve educatie. Het moet niet altijd draaien om wie de beste is, maar hoe je jezelf en een ander waardeert om zijn positieve kracht. Dat geeft pas echt energie!’’

Dr Melanie Rieback is heldin van minister Johan Hoorn uit het Innovatiekabinet. Melanie heeft zich volledig toegelegd op RFID security research, na zich eerst geschoold te hebben als (hacker) onderzoeker bij de VU Amsterdam en als senior managing consultant in het Cyber Crime Team van ING Bank. Als CEO van Radically Open Security neemt zij thans genoegen met een minimumsalaris. Haar bedrijf stopt 90 procent van de winst in Stichting NLnet om daarmee open-sourceprojecten te ondersteunen waarbij beveiliging en digitale vrijheden centraal staan.

Voorkom afhankelijkheid van beveiligingsindustrie!
rieback,,Mijn Apollodroom is dat kennis rondom bestrijding Cyber Crime Security niet meer wordt afgeschermd, maar juist wordt uitgedragen en verbeterd. De beveiligingsindustrie zorgt nu voor een afhankelijkheidsrelatie en dat leidt nodeloos tot extra kosten. Wij willen onze klanten niet uitsluiten, maar opleiden.
Dat is onze missie als hackers. Ons netwerk bestaat al uit 40 freelancers en we werken voor overheden, verzekerings- en energiemaatschappijen. Onze winst wordt bijna volledig besteed aan goede doelen, zoals open source wifihotspots die de vrijheid van meningsuiting van de pers kan garanderen. En deze aanpak werkt. Stanford Graduate School of Business heeft ons al uitgenodigd colleges te geven over onze aanpak. We zien daarom grote toekomst voor ethische hackers en ons business model dat is gebaseerd op duurzame liefdadigheidsbeleid dat is afgekeken vanuit de wereld van kerken.’’

Annemarie van Gaal is heldin van minister Wim de Ridder uit het Innovatiekabinet. Annemarie is investeerder, uitgever, auteur van het ondernemersboek van het jaar, columnist (Financieele Dagblad) en televisiepersoonlijkheid. Voor RTL4 maakt zij het programma Een Dubbeltje Op Zijn Kant waarin ze mensen en bedrijven adviseert die te kampen hebben met schulden.

Betaalbare advocaten voor mensen met kleiner inkomen
,,Mijn Apollodroom is dat advocaten ook betaalbaar zijn voor mensen met een klein of gemiddeld inkomen. Als je een uitkering hebt, krijg je nagenoeg gratis juridische bijstand. En anders betaal je tarieven van drie tot vijfhonderd euro per uur.
Ik wil virtuele legal jobs creeren voor vaak standaard adviezen voor geschillen met leveranciers, arbeidscontracten en huurovereenkomsten. Voor een bedrag van 35 euro krijg je dan een juridisch advies dat is opgesteld door een afgestudeerde jurist, een moeder die thuis werkt of iemand met een beperking tot de arbeidsmarkt. Een verloren generatie kan daarmee aan het werk blijven.
Het onderwijs loopt hopeloos achter om op deze ontwikkelingen in te spelen. Theoretische kennis vergaren is toch achterhaald? Alles is opzoekbaar. Tegenwoordig kunnen kinderen niet meer mooi en goed schrijven en krijgen ze een punt in mindering als de tekst onleesbaar is. In de nieuwe tijd doe je dit toch digitaal!

suzanne-wolff:jpgSuzanne Wolff is heldin van minister Mary van Vucht uit het Innovatiekabinet. Suzanne is zakelijk leider van de Nederlandse Fluit Academie en voorzitter van de Stichting Mirador. Deze stichting richt zich op een positieve ontwikkeling van de mens en een goede en gezonde leefomgeving. Zij heeft haar voetsporen verdiend in leidinggevende functies in het bedrijfsleven (oa Etos België, The Body Shop, Good Company).

Natuur als positieve energiebron
,,Mijn Apollodroom bestaat uit twee delen:
• Dat wij, mensen, onze plek in de natuur weer innemen in plaats van zo afgescheiden van elkaar te leven.
We worden dan vanzelf minder belangrijk en kunnen ons laten voeden door positieve energie. Dat maakt het misschien ook makkelijker als mens tussen de mensen te staan en te kijken naar overeenkomsten in plaats van tegenstellingen. Er zouden veel meer mensen opgeleid kunnen worden als gids/coach op dit gebied.
• Dat de waardering voor culturele prestaties en de betekenis hiervan zich vertaalt in een acceptabele vergoeding. Ik heb geen moeite met een vorm van marktwerking, maar veel musici en kunstenaars verdienen nu minder dan het minimumloon. Het helpt al ondernemerschap als vak op te nemen in alle kunst- en cultuuropleidingen.

Jacintha Lucia Scheerder is heldin van minister Marieke van Dijk uit het Innovatiekabinet. Jacintha is als futuroloog (WE THE FUTURE) & interdisciplinair onderwijsontwikkelaar verbonden aan het OnderwijsLab van het Instituut voor Interdisciplinaire studies van de Universiteit van Amsterdam. Eerder verrichtte zij een toekomstonderzoek ( H orizonscan 2050) naar de ontwikkelingen en gevolgen van met name technologische trends.

Laten we het werk beter en eerlijker verdelen
,,Mijn Apollodroom is dat we het werk in Nederland beter gaan verdelen. In dat opzicht ben ik benieuwd naar het experiment van een 30-urige werkweek in Zweden. Door de robotisering en digitalisering vallen de komende twintig jaar wereldwijd twee miljard banen weg, maar komen daar ook weer nieuwe -nu nog onbekende- banen voor terug . Als we een tweedeling in de samenleving willen voorkomen, dan moeten we zorgen dat gemiddeld meer mensen gemiddeld minder werken. Het biedt voordelen zoals meer tijd voor je zelf en zelfontplooiing. Aan de andere kant moeten mensen worden opgeleid en openstaan voor nieuwe banen; om robots en digitale processen te kunnen aansturen. En het onderwijs moet daar op kunnen inspelen. We moeten leren ons voortdurend aan te passen aan veranderingen. Dat vergt veel flexibiliteit en zelfreflectie. Van alle partijen.’’

ralien.jpgRalien Bekkers is de heldin van premier Ruud Koornstra uit het Innovatiekabinet van de KvK.
Ralien heeft als voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger contact met de captains of industry en tal van politici (van Hillary Clinton tot Ban Ki-moon). Ze heeft mede met steun via crowdfunding een studiebeurs kunnen organiseren voor de prestigieuze Yale University voor haar masterstudie Environmental Management.

Voorkom verspilling van voeding
,,Mijn Apollodroom is een samenleving die geen afval meer produceert, en waarin mensen energieneutraal leven. Maar daar moet nog veel voor veranderen. Te beginnen met het onderwijs dat nog opleidt voor de oude fossiele economie.
,,Concrete vaardigheden (skills) moeten centraal staan in plaats van het “halen” van vakken. Alleen kun je niets, maar als je kan samenwerken met verschillende generaties, disciplines en bevolkingsgroepen dan kom je veel verder. Dat vergt aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Je moet niet alleen kunnen programmeren, maar ook kunnen presenteren en verkopen. We moeten ook veel ambitieuzer willen zijn, want in dit tempo redden we het niet. Te beginnen met overheid,
,,Ik word gek van de ineffectieve bureaucratie. Het is toch een schande dat we door regeltjes blindelings zoveel voedsel moeten weggooien, terwijl we ook creatief zouden kunnen worden en bijdragen aan oplossingen voor honger op de wereld. De uitdaging is slimmer – en zinniger – te werk gaan, en kringlopen zien te sluiten zodat we samen een zo productief en inclusief mogelijke maatschappij creëren.”

Dr. Dayna Baumeister is heldin van minister Saskia van den Muijsenberg uit het Innovatiekabinet. Dayna is Co-founder en Partner van Biomimicry 3.8 en Professor of Practice van het Biomimicry Center van de Arizona State University. Ze is de grondlegger van de eerste mondiale master voor certificering van kennis over Biomimicry. Als systeem denker van duurzame ontwerpen werkt ze voor multinationals als Nike, Boeing en Procter & Gamble.

Leren van de natuur
,,Mijn Apollodroom is dat we beter snappen hoe de natuur werkt, en dat we die kennis standaard integreren in ons werk en de dingen die we ontwikkelen. We leven te kort op deze planeet om ons alleen te baseren op kennis via internet. Daarbij kun je denken aan het ontwerp van steden. We zitten in de transitie naar gebouwen die minder giftige stoffen herbergen, maar de volgende stap is dat de gebouwde omgeving een ecosysteem wordt waarin eigen water wordt gefilterd en lucht gezuiverd. Koolstof wordt dan gevangen door gebouwen. Dat is iets wat in de natuur ook al gebeurd.
Laat jongeren in het onderwijs ook kennis maken met de kracht van de natuur. Zorg voor meer creativiteit en samenwerking tussen verschillende disciplines. Voel je prettig met wat je nog niet weet en richt je daarop. Dan ontdek je de mogelijkheden van groei. Een bedrijf als Nike heeft daarmee oplossingen gekregen vanuit de muziekwereld in combinatie met de kenmerken van vogels.’’

Sigrid Johannisse is directeur StartupDelta en daarvoor persoonlijke adviseur van voormalig EU commissaris Neelie Kroes, de heldin van minister Marcus Fernhout van het Innovatiekabinet. Sigrid bouwt samen met Neelie Kroes aan de versterking van het Nederlandse ecosysteem voor startups en doorgroeiers. Hierbij maken zij gebruik van een (internationaal) netwerk van invloedrijke bestuurders, ondernemers en investeerders.

Tijd voor Energie Wende
,,Mijn Apollodroom is dat we alle mogelijke kennis en resources mondiaal inzetten om klimaatverandering tegen te gaan. Een internationale “Energie Wende”. Startups spelen daarbij een cruciale rol, want zij kunnen vernieuwingen versnellen en aanjagen bij de corporate organisaties.
“Vergezichten stimuleren de verbeeldingskracht. Zoals we dat ook in 1969 zagen. De eerste stap op de maan heeft 20 miljard gekost en tientallen jaren van experimenteren. Dat lijkt onzinnig duur en lang, maar die stap heeft geleid tot waanzinnige spin-offs als mobiel internet, zonne-energie en nieuwe technieken voor het filteren van water. Als we schone energie krijgen, dan wordt de uitstoot van CO2 niet alleen verlaagd, maar ontstaan er ook nieuwe economische-maatschappelijke modellen.
,,De wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal gestuurd. Digitale vaardigheden zijn daarom onmisbaar. Het onderwijs kan daar goed op inspelen door de jeugd deze vaardigheden bij te brengen, waaronder programmeren. Uiteindelijk wil je zelf vorm kunnen geven aan de wereld, die steeds digitaler wordt”.

Innovatiekabinet: bron van inspiratie

CM2oZ0_WsAARE8B.jpg-largeDe oprichting van het Innovatiekabinet heeft een tsunami aan inzichten en inspiratie gegeven. Het kabinet, een initiatief van de Kamer van Koophandel, bestaat uit wetenschappers, ondernemers en opiniemakers die zich bezighouden met thema’s die nu en de komende jaren spelen in het bedrijfsleven en de samenleving.

Professioneel dromer als premier
Het kabinet staat onder leiding van premier en ‘professionele dromer’ Ruud Koornstra die zijn taken als directeur van Tendris heeft neergelegd om ondernemende activist te worden. In het verleden was hij ook betrokken bij het Kabinet van Vernieuwing dat innovatieve MKB-ondernemers inspireerde, maar ook een succesvolle lobby voerde bij het kabinet voor het stimuleren van elektrisch vervoer.

Koornstra wil letterlijk het licht anders laten schijnen op bedreigingen als oorlog, te kort aan voedsel en energie. Hij gelooft in een vlinderrevolutie waarbij geen wereldoorlogen meer gevoerd hoeven te worden over energiebronnen en voeding.
Hij wordt daarin ondersteund door professor Wim de Ridder als minister van welvaart.

We werken straks nog maar drie dagen per week
Volgens deze futuroloog (en econoom!) zijn we straks allemaal energieleverancier. Hij is alleen bevreesd dat de technologische vooruitgang zo snel gaat dat ons economisch model wordt bedreigd. De Ridder pleit daarom hartstochtelijk voor dat de Nederlandse pensioenfondsen investeren in eigen land, nu de marktrente zo laag is dat ons pensioen wordt bedreigd. En door alle technologische ontwikkelingen is er straks nog maar werk voor 2 a 3 dagen per week. Werk aan de winkel dus om de vrije tijd te besteden aan de deeleconomie!

Met 800 miljard aan middelen zouden pensioenfondsen de infrastructuur kunnen beheren en exploiteren. De opbrengst van rekeningrijden is daarna toereikend voor een degelijk pensioen, zo betoogde De Ridder bij de oprichtingsbijeenkomst in de Tolhuistuin in Amsterdam.

Power to the people is het motto van De Ridder, maar ook van Mary van Vucht, minister van “het kan ook anders”. Zij laat met het Stadsdorp Zuid in Amsterdam zien dat burgers actief, gezond en veilig oud kunnen worden op basis van nabuurschap. Zij is er ook trots op dat ze 75 oudere digibeten heeft geleerd om te gaan met een tablet zodat ze aansluiting kunnen blijven houden met de hedendaagse informatie. De Stadsdorpen bereiden zich al als een olievlek uit over Amsterdam.

Robot als maatje voor ouderen
Ook Dr dr Johan Hoorn zet nieuwe technologieën in om ouderen te ondersteunen. Zijn zorgrobot heeft al geleid tot een tv documentaire. Waar de zorgverleners klagen over gebrek aan echt (fysiek) contact met de klant, daar loopt de klant juist weg met de robot. De klant is het namelijk beu dat hij of zij om de haverklap iemand anders aan zijn bed ziet. De robot zorgt voor herkenning en zelfs een stukje intimiteit, zo weet Johan na grondig onderzoek.

Westland als apotheek
Rob Baan, die geniet van een sabbatical als oprichter/eigenaar van Koppert Cress, heeft als minister van Voeding en Gezondheid de ambitie een boek te schrijven over gezond eten. Het voedsel is tegenwoordig zo gemanipuleerd dat het levensbedreigend is geworden. ,,Ik streef er daarom naar dat het Westland de apotheek van Nederland wordt.’’

Saskia van den Muijsenberg, minister van de Natuur als inspiratiebron, voelde zich direct op haar gemak in dit gezelschap. Ooit was zij gamechanger bij Shell, maar nu geeft zij zich met volle overgave aan de stichting Biomimicry. Volgens haar is de natuur de belangrijkste kennis en inspiratiebron voor de samenleving. Zij heeft ook aangekondigd te reageren tegen het voornemen van de VVD in hoger beroep te gaan tegen de rechtelijke uitspraak in de Urgenda-zaak waarin de overheid wordt gesommeerd meer te doen tegen de CO2 uitstoot.

Ecologie en economie als eenheid
Haar motivatie is daarbij dat het ‘echte kabinet’ met oude polariserende beelden werkt: groen is links en economische groei is rechts. Het terugdringen van CO2 uitstoot kan juist leiden tot nieuwe nuttige innovaties en dus groei. Volgens Saskia zijn ecologie en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Minister van menselijke maat Marieke van Dijk werkt als designthinker aan complexe maatschappelijke vraagstukken. Co-design levert niet alleen nieuwe producten en diensten op, maar ook draagvlak. Zo is zij onder meer betrokken bij het overschot aan geiten in ons land. Een fascinerend fenomeen.

Delen is nieuwe rijkdom
Als minister van nieuwe rijkdom betoverde Lars van Ginhoven zijn mede ministers hoe hij zijn bezit deelt en zichzelf geestelijk verrijkt. Een monumentale sloep, camper en eiland deelt hij met anderen voor slechts 500 euro op jaarbasis. ,,En graag laat ik zien hoe dit concept ook in het bedrijfsleven kan werken’’, zo kondigde hij aan.

Op de oprichtingsbijeenkomst, voorafgaand aan de bekendmaking van MKB Innovatie Top 100 tijdens Sail ontbraken Jan van Betten (minister van Dichtbij), dr Pauline Voortman (minister van Vertrouwen) en Marcus Fernhout (minister van Samen doen).

Jan heeft een lange historie in de directie van Elsevier en organiseert nu duurzame initiatieven vanuit burgers met zijn netwerk Nudge. Pauline is gepromoveerd op het onderwerp “Vertrouwen werkt” en helpt vanuit deze filosofie grote ondernemingen en leiders. Marcus is onlangs benoemd tot afgezant van Cambridge Innovation Center voor West-Europa. Zijn eerste challenge is het Groot Handelsgebouw in Rotterdam te transformeren tot een bedrijvenkraamkamer voor start ups.

Klein is het nieuwe groot, zo luidde unaniem een van de conclusies van het Innovatiekabinet. ,,Grote bedrijven zijn doorgaans uit op consolidatie van wat er is. Echte vernieuwingen zijn alleen nog mogelijk van onderaf in de samenleving en door kleine organisaties die kunnen samenwerken.’’

Komende maanden zal het Innovatiekabinet worden ingezet bij oa de Dag van Innovatie op 1 oktober. Ook wordt gesmeed op een plan voor een congres over nieuwe banen. De nieuwe economie en techniek leidt tot andere behoeften, zo betoogde Wim de Ridder. En dat biedt kansen voor werkgelegenheid.
Volg ook de #Innovatiekabinet op twitter.
Namens de KvK zijn Marije Hovestad en Annewies Kuipers, gesteund door Herman Poos, de contactpersonen voor dit initiatief.

De Financiele Telegraaf verzorgde een korte video impressie van de dag:

http://www.telegraaf.nl/tv/24400805/__Nederland_kan_aan_de_top_staan__.html

Rob Baan over echt (h) eerlijk eten

sdc118991Vrijdag 5 november 15.00 uur heeft Rob Baan van KoppertCress als minister van verantwoord eten het tweede inspiratiecollege verzorgd. Via www.syntens.nl/inspiratiecollege kun je het college nog terugzien. Onder meer via twitter (@vernieuwers #icollege) konden er vragen worden gesteld aan deze ondernemer die zijn microgroente levert aan alle toonaangevende koks. Bijgaand het blog dat Rob Baan alvast heeft gemaakt:

Echt (h)eerlijk eten
Het menselijk genoom veranderd (gelukkig) slechts 0,2% over een miljoen jaar. Wat moet je met die wijsheid? Heel veel. Immers het oerpaard eet net als het huidige paard nu nog steeds gras. De oersnoek eet net als de snoek nog steeds vis. Hun spijsverteringskanaal is net als het onze nog compleet hetzelfde. Wij als oorspronkelijk oermens zijn ingesteld op het voornamelijk eten van planten, zaden, noten, vruchten en soms wat dierlijk eiwit dat eenvoudig te vangen is. Zoals een ei, een vogeltje, een konijn of een vis.

In de huidige tijd eten wij op aanbeveling van de voedingsindustrie allerlei producten waarvoor we niet gebouwd zijn. Dat wat gezond is, groenten en fruit, eten we mondjesmaat. Ongezonde dingen die je grootmoeder als voedsel niet zou herkennen eten we met overmaat. En dat alles onder het motto van de voedingsindustrie, gemak dient de mens en de verantwoordelijkheid van nooit meer honger. De instantie die ons moet helpen, het Voedingscentrum, werkt heel hard aan het verlagen van zout in ons door de voedingsindustrie aangedragen eten. Ondersteunt hen die er voor willen betalen met een IKB logo. En richt zich qua bescherming van de consument voornamelijk op de voedingsindustrie. Maar wie geeft ons nog echte kennis over eten.

sdc107531Er wordt niet op school gekookt, er worden bijna geen schooltuintjes aangelegd. Een kip komt uit de diepvries, chocolade melk met 10% suiker is gezond. En als je honger hebt neem je een gezond tussendoortje in de vorm van een MARS.

Terug naar warenkennis
Eerst moeten we terug naar warenkennis. Weet wat je eet en waarom. Ook moeten mijn collega boeren en tuinders weer dat gaan produceren wat de mens echt nodig heeft. Daaruit ontstane menu’s zijn precies wat de mens nodig heeft. Eigenlijk is ons lichaam nu ondervoed omdat we veel te eenzijdig eten. In de USA bestaat het verwerkte voedsel voor meer dan 90 % uit maïs en maisderivaten. De suikers die uit maïs geworsteld worden zijn goedkoper dan rietsuiker. En die suikers zitten in bijna elk verwerkt product. Kijk naar de film Food Inc. en je wordt niet vrolijk. Eten wij die bagger? Ja. Mooi verpakt en met labels waarop staat verrijkt met vitamine C. Zelfs die vitamine C is niet echt maar kunstmatig gemaakt.

Incorrect voedsel is inmiddels in 30 procent van de gevallen de oorzaak van kanker. En daar betalen we nu de rekening voor, want de consument consumeert producten waar nauwelijks nog voedingswaarde inzit en de producent gaat failliet door die massaproductie, want er wordt geen cent meer verdiend.

Tijd voor bezinning
Het wordt daarom hoog tijd voor bezinning! Als MKB ondernemer ga ik graag de strijd aan met de multinationals die ons deze bagger aansmeren. Ik ga daarom verder met kennis vergaren en verspreiden over eerlijk eten. Op 1 april 2011 start ik samen met Jan Dekker van The House of Media zelfs met een eigen digitaal kanaal www.24kitchen.nl. Want de mensen moeten weer leren bewust en gezond te koken.

Onze tuinbouw is wereldvermaard
De Nederlandse tuinbouw is wereldvermaard, maar ligt nu aan de infuus door de moordende concurrentie. We maken massa. Maar we moeten echte eerlijke producten maken. De tuinbouw wordt dan vanzelf de motor van de gezondheidszorg. En dan gaan we pas echt veel geld besparen in ons land.
Met functioneel food worden ziektes voorkomen, evenals overgewicht. In landen als Amerika en Japan lopen zijn ze wat dat betreft al ver vooruit op ons.

Het is toch te zot voor woorden dat kruiden bij de groenteboer als een toespijs liggen, alleen voor de smaak, terwijl ze in de middeleeuwen al precies wisten dat ze tegen kiespijn of koorts werken. Professionele wielrenners gebruiken een inhaler om zuurstof binnen te krijgen. Oregano zit in varkensvoer om de luchtwegen van die beesten open te houden. Waarom zou oregano ook niet zo werken in het eten van een wielerploeg?

Barstensvol vitamines
Bij ons in het bedrijf in Monster werken we met cressen. Dat zijn microgroenten die barstensvol vitamines, pit en smaak zitten. Ik voorzie daar een nog veel grotere toekomst voor dan nu. En altijd staan daarbij de vier G’s centraal: gezond, gevoel, gunnen en genieten.

Stellingen
sdc11896Denk ook alvast na over de twee stellingen die ik wil neerleggen:
1. De multinationale voedingsindustrie dicteert de voeding te veel. Voer een heffing in voor imitatie ingrediënten of zorg voor btw vrijstelling voor verse producten.
2. Nederland heeft behoefte aan een deltaplan voor gezond voedsel en daarom moeten de ministeries van VWS en LNV samen gevoegd worden.
Rob Baan is o.a. Minister van Verantwoord eten in het Kabinet van Vernieuwing en directeur/eigenaar van Koppert Cress.

Online (droom) inspiratiecollege Kabinet van Vernieuwing

esther ‘Dromen die uitkomen (voor ondernemers)’. Dat is de uitdagende titel van het eerste inspiratiecollege van het Kabinet van Vernieuwing dat op vrijdag 1 oktober 9.30 uur gratis online is aangeboden via www.syntens.nl/inspiratiecollege. En hiermee komt ook direct al een droom van mij uit als initiatiefnemer van het Kabinet van Vernieuwing.
Het volledige college is nog na te zien.
Via een open source platform (gratis!) hebben 41 ondernemers gezamenlijk 37 uur gekeken. Een super mooi resultaat voor een eerste college. Als minister van Doen gaf Esther Jacobs niet alleen een college, maar via twitter (@vernieuwers #icollege) beantwoordde ze ook vragen. Esther Jacobs is oprichter van Coin for care. Deze stichting haalde 16 miljoen euro op voor goede doelen met het inzamelen van losse –waardeloze- muntjes bij de omwisseling naar de euro. Esther Jacobs is tegenwoordig succesvol publicist en coach van mensen en organisaties die hun dromen willen nastreven.

Esther Jacobs heeft zich verbonden aan het Kabinet van Vernieuwing, dat bestaat uit toonaangevende wetenschappers, spraakmakende ondernemers en opiniemakers. Het kabinet staat onder leiding van groene premier Ruud Koornstra.

De leden van het Kabinet stellen zich ten doel duurzame innovaties te bevorderen binnen het MKB, maatschappelijke organisaties en de politiek. Hiervoor worden inspiratiecolleges, presentaties en andere activiteiten georganiseerd. In mei van dit jaar trad het Kabinet voor het eerst naar buiten tijdens de bekendmaking van de MKB Innovatie Top 100 op de High Tech Campus in Eindhoven.

De inspiratiecolleges worden maandelijks aangeboden door Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers en idealize, het digitale platform voor vernieuwingen..

Op vrijdag 5 november 15.00 uur verzorgt Rob Baan als minister van verantwoord eten de tweede inspiratiecollege. Met zijn bedrijf Koppert Cress levert Rob Baan zijn microgroeten aan alle toonaangevende koks ter wereld.
sdc11800

Kabinet van Vernieuwing

sdc10904Mede door mijn ontdekkingsreis in de wereld van social media en mijn huidige werk als innovatiepromotor van Syntens ben ik er van overtuigd geraakt dat een nieuwe netwerkeconomie gaat ontstaan. Een wereld waarin duurzaamheid belangrijker gaat worden dan optimalisatie van de winst. Maar ook een wereld waarin ondernemers kennis met elkaar delen en in verschillende omstandigheden met elkaar samenwerken. En zo zullen er ook nieuwe, andere verdienmodellen ontstaan.
Dwarsdenkers
Afgelopen maanden heb ik achter de schermen met een groep gelijkgestemde en vooraanstaande dwarsdenkers gewerkt aan een Kabinet van Vernieuwing. Ondernemers, wetenschappers en andere opiniemakers zegden spontaan toe hun netwerk, kennis en expertise beschikbaar te stellen om –ongebonden- de politiek, maar ook maatschappelijke organisaties en vooral het MKB te inspireren tot duurzame vernieuwingen.
Om duidelijk te maken dat dit non-conformistische initiatief niet bedreigend hoeft te zijn voor de huidige politiek hebben we de ministers nieuwe stijl ook namen met een knipoog gegeven, zoals de groene minister-president, minister van gezond dood gaan, minister van minder geld uitgeven, minister van groei en de minister van de nieuwe cultuur van werken enz.
Op uitnodiging van groene premier Ruud Koornstra hebben we op kasteel Engelenburg in Brummen gedurende een dag en nacht gewerkt aan een inspiratieprogramma dat we op dinsdag 25 mei presenteren rondom de bekendmaking van de MKB Innovatie Top 100 op de High Tech Campus in Eindhoven.
Elfde gebod
Op die dag presenteert Ruud Koornstra, die na zijn doorbraak in de led verlichting nu zijn tomeloze energie ook stopt in elektrisch vervoer, de tien geboden van het kabinet aan minister Jan Kees de Jager (Financiën). Het elfde en laatste gebod wordt verzorgd door het virtuele ministerie van innovatie. Onlangs hebben bijna 500 ondernemers nagedacht over gewenste ontwikkelingen. Deze zijn vervat in het elfde gebod.
Omdat maximaal 450 ondernemers en gasten op 25 mei live toegang kunnen krijgen tot het congrescentrum van de High Tech Campus worden alle colleges, workshops en gesprekken opgenomen zodat ze later via social media verspreid kunnen worden. Bijgaand het programma van de dag en de cv’s van de minister kabinet-van-vernieuwing-cv1:
Inspiratiecolleges:
• Aart van Veller als minister van jeugd. De jeugdige ondernemende TMF reporter zal ingaan op het belang van heroverwegingen en het nut van het stimuleren van creativiteit op school. Hij zal ook u ongetwijfeld tot nadenken stemmen.
• Rob Baan levert als minister van verantwoord eten zijn microgroenten aan alle toonaangevende koks ter wereld en houdt een pleidooi voor eerlijke groente als basis van gezond leven. Hij komt met verrassende inzichten die u leven kunnen doen veranderen.
• Esther Jacobs realiseert permanent haar dromen als minister van doen. Ze probeert anderen ook te stimuleren geen excuus meer te hebben om hun idealen niet te verwezenlijken.
• Bart Stomphorst maak zich als minister van groei sterk voor ambitieuze MKB-bedrijven. De huidige investeerder groeide eerder met Sandd in korte tijd uit tot het tweede postbedrijf van ons land. Hij investeert nu zelf met Diviv in andere ondernemingen.
• Prof dr Louise Vet maakt zich als minister van de kringloopeconomie zorgen over hoe onze grondstoffen de komende decennia opdrogen. Ze voert de daad bij het woord en laat haar topinstituut op eigen kracht zijn energie opwekken. Zelfs met ontlasting.

Belevingsworkshops en debatten / interviews:
• Prof dr Peter van der Spek kan als minister van gezond doodgaan ieders genoomprofiel analyseren en legt uit wat deze wereldvinding straks betekent voor de farmaceutische industrie en zieken.
• Jacqueline Rijsdijk filosofeert als minister van kunst van ondernemen welke betekenis kunstenaars kunnen hebben voor het bedrijfsleven om te komen tot nieuwe inzichten.
• Kees de Kort maakt zich als minister van minder uitgeven zorgen over het achterhaalde banksysteem en de ongebreidelde kredieten voor het bedrijfsleven. De beursanalist van BNR nieuwsradio pleit voor de introductie van de Oranjebank.
• Prof dr Carla Koen zet zich als minister van ondernemend leren in voor open innovatiesystemen waarin bedrijven uit verschillende sectoren meer met elkaar gaan samenwerken. Ze legt uit welke winst dat kan opleveren.
• Bercan Günel ziet als minister van nieuwe cultuur van ondernemen juist meer mogelijkheden dan beperkingen wanneer verschillende soorten mensen met elkaar samenwerken op basis van ratio en gevoel.
• Bernadette Slotboom gaat als minister van de waarheid dieper in op de zegeningen van de nieuwe media voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het leven wordt niet alleen transparanter, maar iedereen kan een medium zijn of vormen.
• Marijke Krabbenbos maakt zich als minister van het sociaal kapitaal sterk voor het stimuleren van creativiteit en het delen van kennis. Ze gaat dit ter plekke in de praktijk brengen.
• Marcelien de Koning vertelt als minister van sportieve doorstroming over haar persoonlijke innovatie van Olympisch zeilkampioene (470) naar Olympisch surfster in wording. En gebruikt dat als metafoor voor het bedrijfsleven dat permanent moet vernieuwen en haar strijd voor het recht op gezond water.

Hierbij stellen de ministers zich voor na de nacht waarin het Kabinet van Vernieuwing het levenslicht zag: