Watergas blijft stromen

22092010013Auto op watergas: droom of werkelijkheid? Zo schreef ik een klein jaar geleden over het initiatief van Caspar Pompe (zie foto) die ik had ontmoet op de nacht van de duurzaamheid.

Met veel plezier heb ik Pompe gekoppeld aan het netwerk van Syntens om te zien om te zien of dit idee in de toekomst voor nieuwe omzet en (werkgelegenheid) kan zorgen. Met zijn stichting Watergas Nu wilde Pompe eerst een kennis- en expertisecentrum opbouwen voor het MKB. Duidelijk was dat er eerst (meer) wetenschappelijke kennis nodig is om de haalbaarheid van nieuwe producten en diensten verder in kaart te brengen. Graag blog ik weer eens over dit initiatief om te laten zien hoe het proces van samenwerking en innovatie verloopt.

Afgelopen jaar is Pompe –mede met ondersteuning van Syntens er in geslaagd een groep ondernemers uit verschillende disciplines (industrie, automotive, medisch/technologisch) bij elkaar te brengen. Ook Jan Geu ten Wolde, oprichter van de reststoffenunie, hebben we als onbezoldigd adviseur aan de stichting gekoppeld.

Kenniscluster
Uiteindelijk heeft dit vorige week tijdens de tweede werkconferentie bij Syntens geleid tot een kenniscluster waarin de deelnemende bedrijven hebben besloten gezamenlijk kennisvouchers aan te vragen en of een onderzoeksopdracht weg te zetten bij een kennisinstelling. Syntens is daarbij gevraagd de kennisvraag te formuleren en te begeleiden, want in de praktijk blijkt het erg lastig voor ondernemers de juiste match (wie, wat, waar, waarom en hoe) te vinden. Afgelopen jaar bleek dat een van de obstakels.

Het eerste uitgevoerde onderzoek door TNO zorgde vooral voor verbazing omdat de toevoeging van waterstof aan een verbrandingsmotor van een (vracht) auto het motormanagementsysteem aanzienlijk in de war bracht. En dat terwijl er maar éénduizendste deel van de luchtinlaat van het watergas wordt toegevoegd. Vervolgonderzoek is daarom zeer gewenst vindt TNO.

Dakgoot gelast aan stenen muur
Een afname van koolstofdioxide (CO) wijst op een betere verbranding. Toename van stikstofoxiden wijst op meer hitte in de motor. Maar omdat er meer zuurstof wordt gemeten geeft het motormanagement de opdracht om méér brandstof toe te voegen. Bij eenvoudigere motoren zonder motormanagement is er juist een brandstofbesparing. Een transportondernemer uit Hardenberg is hier al razend enthousiast over.

Caspar Pompe heeft inmiddels zijn enthousiasme verder uitgezaaid en werkt daarnaast aan een Blue Challenge als uitdaging voor de watergassector om slimme toepassingen voor de markt te ontwikkelen. Zo is een van de deelnemers aan het kenniscluster benieuwd of met watergas een dakgoot zonder moeren of bouten aan een stenen muur kan worden gelast (onder extreme hitte) en of watergas ook succesvol toepasbaar is in de maritieme sector.

De Green Challenge van de Postcodeloterij die duurzame initiatieven ondersteunt, heeft de stichting al uitgedaagd dit plan verder uit te werken.

Met veel plezier hoop ik er dus later nog een keer over te bloggen. Voor meer informatie en of aansluiting bij dit initiatief kan rechtstreeks contact worden opgenomen Caspar Pompe: caspar.pompe@watergas.nu (www.watergas.nu)

Watergas, het onderzoeken waard!

watergasWatergas (HHO), het onderzoeken waard. Dat zou de slogan kunnen zijn van de volgende stap van ir. Caspar Pompe in zijn ontdekkingstocht of deze stof implodeert of explodeert. Eind november heb ik hier voor het eerst over geblogd en dat heeft geleid tot vele reacties. Tal van bedrijven hebben al interesse getoond of deze gas kan leiden tot minder emissie uitstoot en een hoger rendement van de brandstofmotor van een (vracht)auto.

Mijn collega Rene de Groot heeft Caspar Pompe in contact gebracht met het netwerk van bedrijven en kennisinstellingen van Syntens. Daarnaast is Jeu ten Wolde als expert op het gebied van nieuwe energie voorgedragen als voorzitter van de raad van advies van de stichting watergas.
Donderdag 17 juni wordt onder de vlag van Syntens en Innovatie.nl een mini symposium georganiseerd in het Innovatiehuis in Nieuwegein. Aanmelden is nog mogelijk.

Afhankelijk van de uitkomst en intenties van de deelnemers wordt gekeken of een vervolg onderzoek voor de transportsector en watergasvlam toepassingen (oa lassen snijden) gewenst is.

Het topinstituut Wetsus, TNO, maar ook het aan de HAN automotive gelieerde onderzoeksbureau ARLA hebben op voorhand gezegd onderzoek te zullen doen. In bijgaand filmpje meer informatie over toepassing van watergas, ook wel knalgas genoemd in de volksmond. Daarnaast legt Geert van der Wal van ARLA de opzet van het onderzoek op de Hoge School Arnhem Nijmegen uit.

Langer doorwerken, maar hoe?

onderwijzeresDe werkloosheid stijgt nog steeds in 2010, maar macro-economen maken zich meer zorgen over de arbeidskrapte die zich vanaf 2016 al laat voelen in sectoren als de zorg en onderwijs. En verschraling van het onderwijs heeft op termijn een funeste uitwerking op onze economie die vooral gebaat is bij goed geschoolde en flexibele arbeidskrachten.
In rap tempo neemt de verhouding tussen niet- werkenden en werkenden (20-65 jaar) af van 1:8 naar 1:2 in 2040. Het TNO-symposium “Dossier Doorwerken; onderzoek en praktijk” in Amsterdam gaf mij inzicht dat ingrijpende vernieuwingen dringend gewenst zijn om arbeidsparticipatie te vergroten bij ouderen, maar ook dat laag geschoolden een bedreiging gaan vormen als zij niet herplaatsbaar zijn. Lees verder

Auto op watergas: droom of werkelijkheid?

watergasTijdens de nacht van de duurzaamheid ben ik in contact gekomen met ir. Caspar Pompe die graag de eerste auto op watergas wil laten rijden. Hij heeft afgelopen jaren tamelijk veel kennis vergaard over watergas en een groot netwerk opgebouwd met bedrijven en organisaties die geïnteresseerd zijn in de toepassingen. Maar hoe pak je zo’n project aan? Ik heb aangeboden dat Syntens hem gaat helpen. In dit weblog wil ik volgen hoe hij wordt begeleid, maar ook om de buitenwereld inzicht te geven in de werkwijze van onze organisatie, die jaarlijks bijna 20.000 ondernemers helpt met adviezen en voorlichting. Lees verder